วุฒิสภา นัดโหวตเลือก ‘สิทธิโชติ’ นั่งกกต.18 ธ.ค. เปิดกระบวนการคัดเลือก ได้คะแนนล้นจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

สิทธิโชติ อินทรวิเศษ

วุฒิสภา นัดโหวตเลือก ‘สิทธิโชติ’ นั่ง กกต.คนใหม่ 18 ธ.ค.นี้ เปิดกระบวนการคัดเลือก จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้ได้รับคัดเลือก มีคะแนนล้นจากคนสมัคร 2 ราย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 18 ธันวาคม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ตามที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอ ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว.เป็นประธาน กมธ. ได้ตรวจสอบเสร็จแล้ว และทำรายงานเสนอต่อที่ประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานของ กมธ.ในส่วนที่เปิดเผยได้ระบุคำชี้แจงของนายชาติชาย เหลืองอ่อน เลขานุการศาลฎีกา เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือ เนื่องจากนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต. ในสัดส่วนที่มาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 70 ปี วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดังนั้นตามกระบวนการต้องมีการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยมีขั้นตอนประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก และพบว่ามีผู้สมัคร จำนวน 2 คน คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลฎีกา

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติตามกระบวนการของศาลฎีกา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 มาตรา 8 (2) พบว่าบุคคลทั้งสอง มีคุณสมบัติตามกฎหมายและจากการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้วไม่พบว่าขาดคุณสมบัติ ทำให้เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้ลงมติคัดเลือก โดยมีผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีหน้าที่เข้าประชุมใหญ่และลงมติ จำนวน 176 คน มีผู้เข้าประชุม 169 คน และลาประชุม 7 คน และใช้การลงมติโดยเปิดเผย โดยมติคัดเลือกพบว่านายสิทธิโชติ ได้ 139 คะแนน ขณะที่นายสิทธิศักดิ์ ได้ 26 คะแนน และมีบัตรเสีย 4 ใบ ถือว่านายสิทธิโชติ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพราะเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image