ส.ว.คำนูณ ไม่เห็นด้วย แก้ กม.ประชามติ รับเป็นเรื่องยาก ทำประชามติแก้ รธน.ให้ผ่าน 3 ครั้ง

“คำนูณ” ยัน ส.ว.อิสระตอบแบบสอบถามทำประชามติแก้ไข รธน.รับเป็นเรื่องยากในการผ่านประชามติถึง 3 ครั้ง เหตุต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง พร้อมเปิด 5 คำถามของอนุฯรับฟังประชามติ ที่สอบถาม ส.ว.

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 18 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่าวันนี้ (18 ธ.ค.) มีการวิปวุฒิสภา โดยจะมีการหารือพูดคุยเรื่องการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำประชามติ มาให้ ส.ว.แสดงความคิดเห็น ซึ่งถือว่าเป็นอิสระที่จะให้สมาชิกได้ตอบแบบสอบถามโดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด

นายคำนูณกล่าวต่อว่า ยอมรับว่าโดยเงื่อนไขของกฎหมาย การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นไปได้ยาก คือ 1.ต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องสอบถามประชาชน ซึ่งตามกฎหมายต้องทำอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง หลังครั้งแรกผ่าน ครั้งที่สองจะเกิดขึ้น ในการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่เปิดให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อฉบับนี้แล้วเสร็จจะต้องมีการทำประชามติอีกครั้งหนึ่ง และการทำประชามติทั้ง 3 ครั้งตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีผู้ออกเสียงออกมาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ และผลของประชามติก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งเช่นกัน

ได้ยินมาว่ามี ส.ส.บางพรรคเสนอให้แก้ไขกฎหมายการทำประชามติ แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเนื่องจากยังไม่เคยใช้กฎหมายฉบับนี้เลยตั้งแต่ปี 2564 หากจะไปสรุปว่าทำแล้วไม่สำเร็จ เหตุผลไม่เพียงพอ แต่หากจะแก้ไขต้องใช้ทั้งสองสภารวมกัน ซึ่งวาระของ ส.ว.ก็จะหมดแล้ว ดังนั้นการจะทำประชามติให้ผ่านทั้ง 3 ครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย รวมทั้งการจะแก้ไขกฎหมายการทำประชามติก็ไม่ใช่เรื่องง่าย” นายคำนูญกล่าว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในคำถามสำหรับการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของ ส.ว.เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ส่งมาสอบถาม ส.ว.มีจำนวน 2 หน้า จำนวน 5 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 ถามว่าเห็นสมควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

คำถามที่ 2 ถามว่า ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เห็นสมควรแก้ไขเป็นรายมาตราหรือไม่

คำถามที่ 3 ถามว่าในกรณีที่เห็นว่าควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เห็นว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญมีปัญหาประการใดที่จำเป็นต้องแก้ไข

คำถามที่ 4 ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ เห็นว่าสมควรจัดตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด หรือที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนด้วยวิธีการได้มาตามที่กรรมาธิการกำหนด

คำถามที่ 5 ในการจัดทำประชามติ เห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดให้มีการทำประชามติก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดให้มีการทำประชามติ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนนายกฯจะนำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image