09.00 INDEX ​​​รัฐบาล ฝ่ายค้าน ‘เอกฉันท์’ ​​​จับมือ ขวาง ราชการ ทุจริต

09.00 INDEX ​​​รัฐบาล ฝ่ายค้าน ‘เอกฉันท์’ ​​​จับมือ ขวาง ราชการ ทุจริต

ก่อนเข้าสู่วาระแห่งร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ได้เกิดปรากฏการณ์อันน่าตื่นตลึงจากการพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการของ ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

​นั่นก็คือ สภาผู้แทนราษฎรลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ 412 เสียงผ่านวาระ 1 จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 412 คน

​จำเป็นต้องยอมรับว่าร่างกฎหมายมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณา 2 ร่างด้วยกัน

Advertisement

​1 เป็นร่างอันผ่านความเห็นชอบมาแล้วของครม.โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นตัวแทน 1 เป็นร่างอันผ่านความเห็นชอบมาแล้วโดยพรรคก้าวไกลโดยมี นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นตัวแทน ​412 เสียงอันเป็นเอกฉันท์ เมื่อเวลา 16.32 น.ของวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 จึงสะท้อนเอกภาพในทางความคิดด้วยจำนวน 412 เสียง

​นี่ย่อมเป็นความเห็น “ร่วม” อันมีลักษณะในทาง “ประวัติศาสตร์” ที่ควรจดจารบันทึกไว้ด้วยความเต็มตื้น
​เหตุปัจจัยอะไรทำให้ “ปรากฏการณ์” เช่นนี้บังเกิดขึ้นได้

หากติดตามเหตุผลไม่ว่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายก รัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ตัวแทนจากพรรค ก้าวไกลก็จะเข้าใจ

​เข้าใจว่าสถานการณ์ทุจริตและคอรัปชั่นในวงราชการเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาอย่างสาหัสยิ่งในสังคมประเทศไทย

​ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ “จีนเทา” ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ “กำนันนก” ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ “แป้ง นาโหนด” ล้วนสะท้อนให้เห็นลักษณะ 3 ประสานในการทุจริตฉ้อฉล

​ส่วน 1 มาจากคนที่ต้องการทุจริต ส่วน 1 มาจากการหาหนทางผ่านโครงสร้างแห่งระบบราชการอันมีลักษณะรวมศูนย์ และ 1 ซึ่งสำคัญคือการรู้เห็นเป็นใจโดยกลไกทางการเมือง

​สถานการณ์อันหมักหมมสั่งสมและดำรงอยู่อย่างหนักหนา เช่นนี้เองก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกลายเป็นมติร่วมอย่างเอกฉันท์

มติอันเกิดขึ้นผ่านรูปธรรมการแสดงออกของ 412 เสียงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร คือสัญญาณบ่งชี้ว่าสังคมไทยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวง

​แนวทางในการแก้ปัญหาแบบปะผุอาจจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ

​ข้อเรียกร้องให้พุ่งไปยัง “โครงสร้าง” ไปยัง “ต้อตอ” แท้จริงของปัญหาจึงดังขึ้น และกลายเป็นสถานการณ์ที่มิอาจเอาหัวซุกเหมือนกับนกกระจอกได้อีกแล้ว

​มติจึงออกมาอย่างเป็นเอกฉันท์จาก 412 เสียงที่ร่วมอยู่ในที่ประชุมจึงเป็นสัญญาณเตือนอันดังกึกก้องขึ้นโดยพลัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image