ส.ส.สรรเพชญ ชง ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เข้าสภา

ส.ส.สรรเพชญ ชง ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เข้าสภา

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ว่าด้วยการสมรส หรือ “ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม” ซึ่งตนและคณะได้ร่วมกันเสนอ

นายสรรเพชญ กล่าวว่า ความรักเป็นบ่อเกิดแห่งการปลูกฝังความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกดี ๆ ที่คนสองคนมีให้แก่กัน มีความคิดเห็นระหว่างบุคคลสองคนที่เห็นตรงกันว่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ประคับประคองซึ่งกันและกันหรือแยกจากการเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ควรเคารพ ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้าง แต่ยังไม่เปิดรับ การเปิดกว้างคือเป็นที่ยอมรับสำหรับการแสดงตัว มีการแสดงออกตามเพศวิถีของตนเองหรือการสร้างตัวตนแบบใดแบบหนึ่งอย่างกว้างขวาง แต่สังคมยังไม่ได้เปิดรับ คือ การที่ยังไม่ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ กว่า 34 ประเทศทั่วโลก ที่มีการรับรองการสมรสอย่างเท่าเทียม โดยประเทศล่าสุด คือ ประเทศอันดอร์รา ที่บังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ขณะที่ “ไต้หวัน” เป็นเพียงแห่งเดียวในเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี 2562 โดยเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้เสนอแก้ไขในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ในการสมรส จดทะเบียนสมรส และใช้ชีวิตเป็นคู่สมรส ไม่ว่าบุคคลเพศสภาพใดเมื่อสมรสกัน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรองรับ โดยไม่จำเป็นว่าคู่สมรสนั้นต้องเป็นเพศกำเนิดชายและหญิงเท่านั้น อาทิ ให้คู่รักระหว่าง “บุคคลสองคน” มีสถานะทางกฎหมายเป็น “คู่สมรส” อายุขั้นต่ำในการจดทะเบียนสมรส คือ อายุ 18 ปี สามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้ สามารถจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้ สามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ สามารถรับมรดกของคู่สมรส ในกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรม สามารถจัดการแทนคู่สมรส ในกรณีที่เป็นผู้เสียดายในทางคดีอาญาได้ สามารถใช้นามสกุลของคู่สมรสได้ ไม่ต้องเสียภาษีมรดก กรณีรับมรดกจากคู่สมรสที่เสียชีวิต และสามารถตัดสินใจในทางการแพทย์ได้

Advertisement

ในตอนท้าย นายสรรเพชญ ได้ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันสนับสนุน เพื่อมอบของขวัญปีใหม่อันล้ำค่าให้กับคนไทยผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านการอนุมัติร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจในฐานะที่เราทุกคน เป็นคนเท่ากัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอกัน ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image