ปลัดมท.- นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำขรก. ตักบาตรถวายพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 8 มกราคม ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพรพจน์ เพ็ญพาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นางปวีณ์ริศา เกิดสม นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกัญญา จุนถิระพงศ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่าย รวมกว่า 200 คน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 20 รูป โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาต จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

การนี้ นายสุทธิพงษ์ กล่าวถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ใจความว่า เหล่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเป็นดั่งแสงสว่างบนเส้นทางแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทย ด้วยพระองค์มีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จย่าของพระองค์ทรงอุทิศทุ่มเทพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ทรงฟื้นคืนชีวิตภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ และด้วยพระปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มทอผ้าในทุกภูมิภาคของประเทศ

Advertisement

“พระองค์ได้พระราชทานแนวพระดำริในการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล โดยทรงชักชวนนักออกแบบแถวหน้าระดับประเทศ มาระดมความคิดและมอบคำแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการด้านผ้าไทยในการเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบ ทรงสนับสนุนการฟื้นคืนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อให้ช่างทอผ้ามีธนาคารเส้นใย ทรงสนับสนุนให้ย้อมสีเส้นใยและผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้สวมใส่ ทั้งยังทรงสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่แสดงเรื่องราว อัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบ และตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม กับทุกเพศ ทุกวัย ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อันหมายถึง ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส สนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้สวมใส่ผ้าไทยกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการผ้าไทย คือ ผ้าลายพระราชทานที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าโบราณจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบผสมผสาน เกิดเป็นลวดลายผืนผ้าต้นแบบที่มีเอกลักษณ์ ทุกองค์ประกอบของลวดลายล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมายอันลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ผ้าบาติกลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ ผ้าบาติกลายท้องทะเลไทย ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา และล่าสุด ผ้าลายดอกรักราชกัญญา พระองค์ได้พระราชทานผ้าลายพระราชทาน ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้แก่ช่างทอผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นักออกแบบ นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการจุดประกายในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ นำไปต่อยอดได้อย่างไม่จำกัดรูปแบบ เกิดผลลัพธ์เป็นผ้าลายพระราชทานรูปแบบที่หลากหลายสุดวิจิตร ยกระดับวงการผ้าไทยด้วยมูลคำเพิ่มของผืนผ้า สร้างรายได้กลับคืนสู่ซุมชน ชุบชีวิตต่อลมหายใจของช่างทอผ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีเกียรติ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานงานที่บรรพบุรุษและชุมชนได้สร้างสรรค์เป็นมรดกอันล้ำค่าฝากไว้ให้ โดยฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนสามารถยึดเป็นอาชีพ ไม่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของการต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทรงส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางด้านการปลูกฝ้าย การปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงหนอนไหม ปลูกพืชพันธุ์ที่ให้สีธรรมชาติ พระราชทานคำแนะนำโดยทรงนำอุปสงค์ความต้องการสวมใส่ผ้าไทยมากระตุ้นในส่วนของอุปทาน เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย สามารถสวมใส่ผ้าไทยได้ในทุกโอกาส ด้วยแนวพระดำริที่ว่า หากคนทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ผ้าไทยได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่า ความต้องการจะเพิ่มขึ้น ถ้าทอผ้าตัดชุดให้ได้ตรงกับความต้องการ โดยนำลวดลายดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาผสมผสานให้มีความร่วมสมัย สอดคล้องกับเทรนด์ระดับสากล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างแพร่หลาย ในทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ และสามารถต่อยอดเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่งานศิลปหัตถกรรมไทยในเชิงธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังได้พระราชทานพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน” เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำมาดำเนินการเพื่อทำให้ทั้งกว่า 80,000 หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศเป็น “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ภายในปี 2567

“ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ขอน้อมนำแนวพระดำริในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมาเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนและขยายผลอันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความมั่งคั่งทางวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เกิดความมั่นคงทางสังคมและชุมชน สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 ขอพระราชทานถวายพระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาทิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อม พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรฯ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ พร้อมทั้งร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image