ศาลรธน. สั่งคุมเข้มพื้นที่วันนัดอ่านคำวินิจฉัย 3 คดีการเมือง กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าฟังคดีเท่านั้น

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน. สั่งคุมเข้มพื้นที่วันนัดอ่านคำวินิจฉัย 3 คดีการเมือง พิธา ถือหุ้นไอทีวี- ก้าวไกล เสนอแก้ 112 หาเสียง-สถานะรมต.ศักดิ์สยาม กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าฟังคดีเท่านั้น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่ข่าว กรณีที่นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวอ้างว่า นายอานนท์ นำพา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และน.ส.ปนัดดา สิทธิจิรวัฒนกุล รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่าย มิได้เลิกการกระทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งการตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19 / 2564 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการกำหนดข้อบังคับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 74 ให้องค์กรหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการบังคับดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร้องทั้งสาม รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องขอให้ศาลกำหนดข้อบังคับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 74 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

อนึ่ง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย
คดีในวันพุธที่ 17 มกราคม วันพุธที่ 24 มกราคมและวันพุธที่ 31 มกราคมนั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ดังนี้

Advertisement

(1) กำหนดให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ที่ศาลอนุญาต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลในวันดังกล่าว และให้สำนักงานจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน

2.จะประกาศกำหนดอาณาบริเวณ หรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลและสำนักงานศาลใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไป ดังนี้ วันพุธที่ 17 มกราคม เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 23.59 น. สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องที่ 8 / 2566 กรณีสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณียังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

วันพุธที่ 24 มกราคม เวลา 00.01 น.ถึงเวลา 23.59 น. สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องที่ 23/2566 กรณี สมาชิกภาพส.ส. ของนาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือไม่

และวันพุธที่ 31 มกราคม เวลา 00.01 น.ถึงเวลา 23.59 น. สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องที่ 19 /2566 กรณี นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะนั้นและ พรรคก้าวไกล เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image