เปิดใจ ‘น้องโชค’ รอนั่งเก้าอี้นายกฯ คนแรก ‘เศรษฐา’ ลั่น ส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงระบบการศึกษา

เศรษฐา เปิดงานวันเด็กทำเนียบฯ ลั่น รัฐส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา ฝากผู้ปกครองช่วยเสริมสร้างประสบการณ์-ทักษะ พร้อมใช้ชีวิตทันโลก ปลูกฝังให้เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 13 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมด้วย

โดยนายกรัฐมนตรีเข้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อทักทายเยาวชนผู้มีความสามารถและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 10 คน พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันบนที่นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง

Advertisement

จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างเป็นทางการว่า สุขสันต์วันเด็กครับ เด็กไทยที่รักทุกคน เด็กๆ และเยาวชนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง และคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติของเรา ความปรารถนาสูงสุดของตน คืออยากให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการดำรงชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจและมิติของการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เพื่อโอกาสของเด็กๆ ทุกคน รัฐบาลนี้มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมาย Zero Dropout คือจะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้ เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบ เราจะส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning Strategies : FLS) เพิ่มทางเลือกให้ตรงตามความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาซ้ำซาก

“วันเด็กปีนี้ผมได้มอบคำขวัญไว้ว่า มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย เพราะผมอยากให้เด็กสัมผัสถึงความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ว่าเราอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้าง” นายกรัฐมนตรีกล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า เราอยากเห็นเด็กของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคม ซึ่งท้ายที่สุดจะก่อรูปเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันบนฐานของความรัก ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนมนุษย์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ เป็นเด็กที่มีโลกทัศน์กว้างไกล เปิดรับเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากในตำราเรียน

ทั้งนี้ ตนขอฝากไปยังผู้ปกครองและคุณครู ต้องช่วยกันเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้ทันโลก ทันสมัยแห่งปัจจุบัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นสากล ซึ่งหมายถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

“ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้และมีความทรงจำดีๆ ในวันเด็กแห่งชาตินี้” นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้าย

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ซึ่งจัดในธีมส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์ไทย และเยี่ยมชมกิจกรรม “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ตึกภักดีบดินทร์ ระหว่างที่นายกฯเดินเยี่ยมชมกิจกรรมได้มีผู้ปกครองนำเยาวชนบุตรหลานมาถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย

สำหรับปีนี้เด็กที่เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลคนแรก และได้นั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรี ได้แก่ “น้องโชค” เด็กชายชนะโชติ แสนงบ นักเรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนวัดชมนิมิตร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้เดินทางออกจากบ้านพร้อมกับคุณย่าตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. โดยน้องโชคคาดหวังจะได้รับรางวัลเป็นจักรยาน เพื่อใช้ขี่ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยน้องโชคกล่าวว่า ประทับใจบรรยากาศ รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งสนุกและได้รับความรู้ ได้รับของรางวัลจำนวนมาก ทั้งนี้ น้องโชคได้ฝากบอกนายกรัฐมนตรี ขอให้อยู่ทำงานไปนานๆ และขอให้สุขภาพแข็งแรง

เด็กคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image