โฆษกรบ. ย้ำ แลนด์บริดจ์ใต้ เชื่อมขนส่งทั่วโลก มั่นใจเป็นแม่เหล็กดึงนักลงทุน-ชูไทยฮับกระจายสินค้าสู่ตลาดใหม่

โฆษก รบ. ย้ำ แลนด์บริดจ์ใต้ เชื่อมขนส่งทั่วโลก มั่นใจเป็นแม่เหล็กดึงนักลงทุน-ชูไทยฮับกระจายสินค้าสู่ตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวและมุ่งต่อยอดใช้ประโยชน์ ในฐานะที่ไทยมีจุดแข็งที่เป็นพื้นที่ทางผ่านหลักของโครงข่ายความร่วมมือในทวีปเอเชีย และเป็นจุดศูนย์กลางความเชื่อมโยงระหว่างภาคพื้นทวีปกับมหาสมุทร ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อได้เปรียบด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เป็นโอกาสการพัฒนาให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางลงทุนอุตสาหกรรมและการขนส่งของภูมิภาคและของโลกในการผลิตและกระจายสินค้าสู่นานาประเทศอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น จะสามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าที่ผลิตในไทย ไปสู่ประเทศสมาชิกความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ภูมิภาคเบงกอลอีก 6 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ เมียนมา เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา และอินเดีย ที่มีประชากรจำนวนประมาณ 1,730 ล้านคน ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน Missing Market คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อสินค้าไปยังตลาดในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และจีน พื้นที่ทางธุรกิจแบบ Blue Ocean ที่มีการแข่งขันไม่สูงมากและมีคู่แข่งน้อย

นายชัยกล่าวว่า การเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน ด้วยโครงการนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สองฝั่ง สร้างความเจริญ กระจายรายได้ให้พื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ลดความเสี่ยงต่อเหตุไม่คาดคิดหากเกิดกับเส้นทางการเดินเรือเส้นทางอื่น

Advertisement

“รัฐบาลมองวิสัยทัศน์ต่อโครงการแลนด์บริดจ์ในภาพกว้าง จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง เห็นประโยชน์จากโอกาส และเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งของภูมิภาคและของโลกอย่างแท้จริง รวมทั้ง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการขนส่งทางเรือของโลกเพื่อการขนส่งสินค้าได้เร็ว คล่องตัว และปลอดภัย ด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ ของโลกทำให้เกิดประโยชน์จากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ของไทย” นายชัยกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image