รัฐบาล รับฟังข้อเสนอ ส.อ.ท. ชง 5 แนวทาง นโยบายราคาพลังงาน

รองโฆษกรัฐบาล มั่นใจ มาตรการพลังงาน มาถูกทาง ชู “รื้อ ลด ปลด สร้าง” ขับเคลื่อนแก้ปัญหาพลังงาน รับฟังข้อเสนอ ส.อ.ท. ชงนโยบายราคาพลังงาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแผนการดำเนินงานสำคัญเรื่องพลังงานในปี 2567 ขับเคลื่อนพลังงานไทย สู่อนาคตที่ดีกว่า โดยเฉพาะ “รื้อ ลด ปลด สร้าง” แก้ไขและปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้มีความเหมาะสมทันสถานการณ์ ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้ประชาชนในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม เกิดความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดทำข้อเสนอ เป็นแนวทางเกี่ยวกับนโยบายราคาพลังงาน แก้ไขระยะเร่งด่วน 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนเชิงรุก 2.บทบาทรัฐวิสาหกิจ 3.ควรแก้ไขด้านปริมาณไฟฟ้าที่มากกว่าความต้องการ 4.ส่งเสริม และปลดล็อกพลังงานสะอาด และ 5.ปรับโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ

และแนวทางระยะกลางและระยะยาว ทั้งส่งเสริมและปลดล็อกพลังงานสะอาด สนับสนุนภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจติดตั้ง Solar Rooftop ที่ผ่านมาได้ติดตั้งและซ่อมแซมโซลาร์เซลล์สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ช่วยเหลือชุมชนกว่า 7,200 ครัวเรือน การเดินหน้าใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เข้าถึงพลังงานสะอาดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจรมากขึ้น และเดินหน้าแนวทางพลังงานสะอาด รองรับความต้องการพลังงานของภาคธุรกิจที่ต้องการขยายการลงทุน หรือย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

Advertisement

นางรัดเกล้ากล่าวว่า รัฐบาล เดินหน้าตามนโยบายที่วางไว้ ทำเรื่องที่ทำได้ก่อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขกฎระเบียบ ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image