นายกฯ ควง อุ๊งอิ๊ง-ภูมิธรรม-พวงเพ็ชร เปิดงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 ชูต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์

“นายกฯ” ควง “อุ๊งอิ๊ง-ภูมิธรรม-พวงเพ็ชร” เปิดงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 ชู ออกแบบสร้างสรรค์ ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 มกราคม ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 (Bangkok Design Week 2024) ภายใต้ธีมงาน “Livable Scape” คนยิ่งทำเมืองยิ่งดี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 15 ย่านทั่วกรุงเทพฯ อาทิ นางเลิ้ง เยาวราช เจริญกรุง และย่านอันซีน กว่า 500 โปรแกรม ที่แสดงผลงานที่เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ร่วมงาน โดยนายกฯเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ การแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์คอลเล็กชั่นใหม่ และเยี่ยมชมบูธของสยามพิวรรธน์ โดยนายกฯและ น.ส.แพทองธาร ได้ยืนให้เจ้าหน้าที่ทดลองวาดรูปลายเส้นใบหน้าบนกระจกเป็นที่ระลึก

นายเศรษฐากล่าวเปิดงานว่า ยินดีที่ได้เปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2567ภายใต้แนวคิด “คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” และมีความยินดีหลายประการ ประการแรกได้เห็นความสร้างสรรค์ของคนจากหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่าพันคน ที่มาร่วมกันแสดงผลงานและมาช่วยกันคิดทดลองทำในหลากหลายกิจกรรมที่มีเป้าหมายพัฒนาสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของคนในเมืองกว่า 500 โปรแกรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ประการที่สอง จะได้เห็นกิจกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่กระจายในกรุงเทพฯมากกว่า 15 ย่าน ทำให้คนรู้จักและเดินทางไปร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ที่นำไปสู่การสร้างงานให้ผู้ประกอบการและชุมชน ที่ผ่านมาการจัดงานมีผู้เข้าชมกว่า 2 ล้านคน สร้างมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

Advertisement

ประการที่สาม ได้เห็นการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการโดยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม และจะเกิดปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทยในระดับสากล และประการสุดท้ายเราได้เห็นการสร้างสีสันให้กับกรุงเทพฯที่นำเสนอความสำคัญของการออกแบบและการสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมในแต่ละย่าน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมต่างๆ การจัดเทศกาลงานออกแบบจึงเป็นหนึ่งในเทศกาลหลากหลายที่ทำให้เราได้เห็นภาพและผลของการใช้ทักษะและกลไกในการส่งเสริมอุตสาหกรรม และผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ให้เติบโตและขยายไปใช้ต่างประเทศได้อาจจะช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ ทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมีความสนใจและต้องการซื้อสินค้าและการบริการสร้างสรรค์ของไทยยิ่งขึ้น

นายเศรษฐากล่าวว่า ขอบคุณภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ นักสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มารวมกำลังร่วมกันทำให้ดีขึ้น หวังว่าความสำเร็จจากการทำงานในครั้งนี้จะเป็นพลังให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กับประเทศไทยต่อไป

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า การจัดงานปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ตนได้มาร่วมงาน แนวคิดการจัดงานทำให้มองเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับเมืองและวิถีชีวิตของทุกคนอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการออกแบบ จำเป็นต่อการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย และเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยมีมูลค่ามากขึ้น และสร้างเสน่ห์ให้นานาชาติหลงใหล และกลับมาชื่นชมประเทศไทย โดยกรุงเทพฯเป็นพื้นที่ความหลากหลาย มีหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ในทุกย่านมีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพฯ ในหนึ่งเมืองมีหลายบรรยากาศที่สร้างความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีจะต้องพัฒนางานสร้างสรรค์ จึงต้องชวนภาครัฐภาคเอกชน และอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯมาจากแสดงในแต่ละพื้นที่ ร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์และกรุงเทพฯในการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อการออกแบบประยุกต์ใช้งานได้จริง เทศกาลการออกแบบกรุงเทพฯ คือ รูปธรรมที่นำความคิดสร้างสรรค์มาทำงานร่วมกับวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดี หวังว่าประชาชนจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดี เพราะเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯเป็นแหล่งรวมแนวคิดเป็นแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานแรงบันดาลใจไปแล้วเป็นวัตถุดิบให้ประชาชนในภาครัฐและภาคเอกชนได้นำไปส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดต่อไปจนออกมาเป็นงานสร้างสรรค์อื่นได้อีกมากมาย

“งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนักออกแบบและศิลปินไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอให้ทุกคนช่วยกันผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่เวทีโลก” น.ส.แพทองธารกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image