แถลงการณ์เครือข่ายองค์กรนิสิต 9 มหาวิทยาลัย กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คดีม.112

แถลงการณ์เครือข่ายองค์กรนิสิต 9 มหาวิทยาลัย กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คดีม.112

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์การนิสิตนักศึกษาฝ่ายบริหาร 9 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างเครือข่ายองค์การนิสิตนักศึกษาฝ่ายบริหาร 9 มหาวิทยาลัย

กรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยเครือข่ายทั้ง 9 ประกอบด้วย
1.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
4.สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
7.องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
9.องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image