ฮุน มาเนต-ภริยา ถึงไทยแล้ว เศรษฐา ให้การต้อนรับ พร้อมลงนาม MOU ร่วมกัน 5 ฉบับ

นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 7 กมภาพันธ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล โดยผู้นำไทยและกัมพูชาได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยา ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า แล้วเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ ห้องสีงาช้าง (ด้านนอก) ตึกไทยคู่ฟ้า

Advertisement

ก่อนที่นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะหารือเต็มคณะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของไทยกับกัมพูชา ทั้งหมด 5 ฉบับ ประกอบด้วย

1.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยกับกัมพูชา โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ H.E. General Kun Kim รัฐมนตรีอาวุโส และรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา

2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชา โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ H.E. Hem Vanndy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชา

3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร และ H.E. Dr. Kun Nhem รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา

4.บันทึกความเข้าใจระหว่าง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชา โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM Bank และ Neak Okhnha Kith Meng ประธานหอการค้ากัมพูชา

5.บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชา โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย และ Neak Okhnha Kith Meng ประธานหอการค้ากัมพูชา

จากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศแถลงข่าวร่วม ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำหรับการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ นับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน การเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image