มท.เผยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี 66 คนไทย 66 ล้าน ลดลง 3.7 หมื่น กทม.มากสุด

มท.เผยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี 66 คนไทย 66 ล้าน ลดลง 3.7 หมื่น กทม.มากสุด

มท.เผยข้อมูลทะเบียนราษฎรสิ้นปี 2566 มีคนไทย 66,052,615 คน ลดลง 37,860 คนเทียบกับปี 2565 กรุงเทพฯ ประชากรมากสุด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2566 พบว่ามีจำนวนราษฎรทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 66,052,615 คน ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 37,860 คน หรือลดลงร้อยละ 0.06 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 65,061,190 คน ไม่มีสัญชาติไทย 991,425 คน โดยจากจำนวนทั้งหมดนี้เป็นราษฎรเพศชาย 32,224,008 คน และเพศหญิง 33,828,607 คน ทั้งนี้ จังหวัด/ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือกรุงเทพฯ 5,471,588 คน ส่วนสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรน้อยที่สุดคือ 187,993 คน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่ 1 ล้านคนขึ้นไปมีทั้งหมด 20 จังหวัด และกรุงเทพฯ (รวม 21 จังหวัด/การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ตามลำดับ ดังนี้

Advertisement

1.กรุงเทพฯ 5,471,588 คน
2.นครราชสีมา 2,625,794 คน
3.อุบลราชธานี 1,869,608 คน
4.เชียงใหม่ 1,797,074 คน
5.ขอนแก่น 1,779,373 คน
6.ชลบุรี 1,618,066 คน
7.บุรีรัมย์ 1,573,230 คน
8.อุดรธานี 1,558,528 คน
9.นครศรีธรรมราช 1,540,953 คน
10.ศรีสะเกษ 1,450,333 คน
11.สงขลา 1,431,959 คน
12.สมุทรปราการ 1,372,970 คน
13.สุรินทร์ 1,367,842 คน
14.นนทบุรี 1,308,092 คน
15.เชียงราย 1,298,977 คน
16.ร้อยเอ็ด 1,284,836 คน
17.ปทุมธานี 1,219,199 คน
18.สกลนคร 1,142,657 คน
19.ชัยภูมิ 1,113,378 คน
20.สุราษฎร์ธานี 1,075,788 คน
21.นครสวรรค์ 1,021,883 คน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ทางด้านของข้อมูลทางปกครองทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครองรายงานว่า การปกครองส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมีจำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,142 หมู่บ้าน

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง จำนวนเทศบาล 2,472 แห่ง (เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา)

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image