“สมชัย”โชว์ ยุทธศาสตร์กกต.20 ปี ออกใช้สิทธิ์ครั้งเดียว เลือกได้หลายแบบ

สมชัย”โชว์ยุทธศาสตร์กกต. 20 ปี เตรียมยกระดับรูปแบบการเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ครั้งเดียวแต่เลือกหลายแบบพร้อมกัน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 มกราคม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บรรยายหัวข้อการบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้กับหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 ตอนหนึ่งว่า สำนักงานกกต.ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์สำนักงานกกต.20 ปี เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.การจัดการเลือกตั้งที่คุ้มค่าและสะดวกต่อประชาชน โดยผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งในและนอกราชอาณาจักรเข้าถึงการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสะดวกและรวดเร็ว 2. การจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้นักการเมือง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เชื่อถือในกระบวนการและยอมรับผลการเลือกตั้ง 3.การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมีส่วนในการจัดการ กำกับและตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน อย่างมีคุณภาพ 4.ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง มีการบริหารภายในที่เข้มแข็งต่อเนื่อง บนพื้นฐานนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จากการสนับสนุนและมีส่วนร่วม และ 5.การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สำนักงาน กกต. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการทำงานของ กกต.

นายสมชัย กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ทั้งหมดขณะนี้เป็นร่างซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยทีมผู้บริหาร ได้ทำเวิร์คช็อปกัน เพื่อให้เห็นตัวร่างของกกต. ที่จะเกิดขึ้นใน 20 ปีข้างหน้า ร่างดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กกต. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น หลังจากนั้นจะทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีซึ่งจะมีทั้ง 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล 2.เป็นทิศทางในการกำหนดแนวทางของกกต. ใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นผู้บริหารก็ตาม ก็สามารถนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบในการทำงานได้ ซึ่งทิศทางของสำนักงานก็จะมีในแง่การดำเนินการอย่างเป็นระบบ ยืนยันว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการการเลือกตั้งทางด้านเทคโนโลยี และให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนวิธีคิดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด

“ภาพต่างๆในยุทธศาสตร์ 20 ปี จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นคนละเรื่องกัน เช่น เราพูดถึงแนวความคิดในการที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง เราจะมีมุมมองที่แตกต่างไปว่า ในวันที่เลือกตั้งประชาชนจะออกมาใช้สิทธิในการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะทุกเรื่อง ที่เป็นประโยชน์ของประชาชน และไม่ได้จำกัดแค่การเลือกตั้งระดับประเทศที่ผ่านมา แต่รวมไปถึงการเลือกตั้งในท้องถิ่นทุกอย่างที่ผ่านมา โดยการทำประชามติในคำถามย่อย ที่เป็นประโยชน์ของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อาจจะมีการเลือกตั้งเป็น 10 อย่าง บัตรเลือกตั้งจะหน้าตาเป็นอย่างไร และการนับคะแนนซึ่งเดิมนับด้วยคน ต่อไปจะนับด้วยเครื่องทำให้ได้ผลการตัดสินที่เป็นที่น่ายอมรับ” นายสมชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image