เปิดเซฟ ‘สุทธิพงษ์’ นั่งปลัดมท.ครบ 3 ปี รวย 20 ล. ‘ภริยา’ อู้ฟู่ 7.5 พันล้าน จนลง 2.6 พันล.

ป.ป.ช. เปิดสมบัติ ‘สุทธิพงษ์’ นั่งปลัดมท.ครบ 3 ปี รวย 20 ล. ส่วน ‘ภริยา’ เศรษฐินีรวยอู้ฟู่ 7.5 พันล.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เมื่อ 1 ต.ค. 2566 ระหว่างเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเขาแจ้งมีทรัพย์สิน 20,930,059 บาท ได้แก่ เงินฝาก 400,179 บาท เงินลงทุน 2,336,830 บาท ที่ดิน 15 แปลง 18,193,050 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,485,853 บาท เป็นเงินเดือน/โบนัส/ค่าตอบแทนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 5,970,417 บาท

ส่วน น.ส.วันดี กุญชรยาคง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 7,530,177,738 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 3,703,632 บาท เงินลงทุน 6,265,004,084 บาท เงินให้กู้ยืม 640,900,553 บาท ที่ดิน 29 แปลง 157,704,050 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 หลัง 217,362,104 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป) 244,503,314 บาท มีหนี้สิน 29,760,517 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 958,249,789 บาท เป็นเงินเดือน/โบนัส/ค่าตอบแทน 35,127,598 บาท เงินปันผลระหว่างปี 2564-2566 รวม 922,729,616 บาท จำหน่ายกระแสไฟฟ้า 392,573 บาท มีรายจ่ายรวม 176,472,319 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินบริจาคการกุศลกว่า 127 ล้านบาท และบริจาคที่ดิน มูลค่า 1 ล้านบาทเศษ รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,551,107,798 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 29,760,517 บาท

อย่างไรก็ดีนายสุทธิพงษ์ เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 10,225,498,325 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่า ทรัพย์สินรวมของทั้งคู่ลดลง 2,674,390,527 บาท

Advertisement

สำหรับนายสุทธิพงษ์ คือลูกหม้อของกระทรวงมหาดไทย ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงตั้งแต่ปี 2564 ส่วน น.ส.วันดี กุญชรยาคง คือนักธุรกิจหญิงชื่อดัง เคยถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ว่าเป็นเศรษฐินีร่ำรวยอันดับ 49 ของไทย โดยเฉพาะธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเคยถูกองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มอบรางวัล Leading a Woman Powered Solar energy Transformation ในฐานะสตรีที่ประสบความสำเร็จ ในการทำงานที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่มนุษยชาติ (Momentum For Change : Change for Good) ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image