ชัชชาติ-ส.สันนิบาต-อปท. ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรม เร่งชดเชยรายได้ 3.2 หมื่นล. ปมกระทบจัดเก็บภาษีที่ดิน

ชัชชาติ-ส.สันนิบาต-องค์กรปกครองท้องถิ่น ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรม เร่งชดเชยรายได้ 3.2 หมื่นล้าน ปมลดภาษีที่ดินปีงบ’64 กระทบจัดเก็บรายได้

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้ายื่นหนังสือต่อนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักรองนายกรัฐมนตรี ชั้น 4 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนเงิน 32,326,658,124.85 บาท โดยแบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

Advertisment

1.กรุงเทพมหานคร จำนวน 13,702,107,339.35 บาท

Advertisement

2.เมืองพัทยา จำนวน 390,697,590.84 บาท

3.เทศบาลนคร 30 แห่ง จำนวน 3,597,396,707.75 บาท

4.เทศบาลเมือง 194 แห่ง จำนวน 3,798,209,895.99 บาท

Advertisement

5.เทศบาลตำบล 2,242 แห่ง จำนวน 5,222,773,752.27 บาท

6.อบต. 5,272 แห่ง จำนวน 5,615,472,838.65 บาท

ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาเรื่อง การชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image