เศรษฐา-พิธา ครองใจคนไทยช่วง ก.พ.67 สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.ชอบ รบ.แก้หนี้นอกระบบ

เศรษฐา-พิธา ยืน 1 นักการเมืองบทบาทโดดเด่นใน ก.พ.67 ‘สวนดุสิตโพล’ ชี้คนชอบผลงาน รบ.ลุยแก้หนี้นอกระบบ ฝ่ายค้านตรวจสอบ ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ เข้มข้น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567” จำนวน 2,335 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ.67

ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เฉลี่ย 5.16 คะแนน ลดลงเล็กน้อยจากเดือน ม.ค.2567 ที่ได้ 5.48 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.52 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.78 คะแนน

Advertisement

นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือ เศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 51.15 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 68.41

ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนคือ แก้หนี้นอกระบบ ร้อยละ 41.67 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือ การตรวจสอบโครงการต่างๆ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต ร้อยละ 57.93

Advertisement

ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ภาพรวมของดัชนีการเมืองไทยของเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 5.16 คะแนน ลดลงจากเดือนที่แล้ว ทั้งนี้ มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนด้วยความระมัดระวังในการสื่อสารมากขึ้น และเน้นการลงพื้นที่ทำงาน ซึ่งนายกฯได้คะแนนถึงร้อยละ 51.15

ผศ.ยอดชายระบุว่า ขณะที่การครองพื้นที่สื่อเดือนนี้ยังเป็นข่าวของฝ่ายค้าน โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.52 คะแนน นายพิธาซึ่งเพิ่งกลับสู่สถานภาพการเป็น ส.ส.ได้คะแนนถึงร้อยละ 68.41 ที่น่าสนใจคือผลงานตรวจสอบในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตของฝ่ายค้านที่ได้คะแนนถึงร้อยละ 57.93 ในเดือนนี้ปัญหาเศรษฐกิจกลับมีความโดดเด่นมากกว่าปัญหาการเมือง

“รัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งผลงานยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน เห็นได้จากตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.78 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่มาก แม้ว่าตัวเลขความพึงพอใจในการแก้หนี้นอกระบบจะสูงถึงร้อยละ 41.67 ก็ตาม” ผศ.ยอดชายระบุ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image