ปลัด มท.เผยคืบหน้าแก้หนี้นอกระบบ มูลหนี้ลดกว่า 770 ล้าน กำชับไกล่เกลี่ยต่อเนื่อง

ปลัด มท.เผยคืบหน้าแก้หนี้นอกระบบ มูลหนี้ลดกว่า 770 ล้าน กำชับไกล่เกลี่ยต่อเนื่อง

ปลัดมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 28,709 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 19,017 ราย มูลหนี้ลดลง 770.76 ล้านบาท กำชับทุกจังหวัด อำเภอ เดินหน้าไกล่เกลี่ยหนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้รับลงทะเบียนประชาชนที่มีความประสงค์ขอให้ทางราชการได้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด อำเภอ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้ และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งขณะนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 28,709 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 19,017 ราย มูลหนี้ลดลง 770.76 ล้านบาท และมีกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ประสงค์ดำเนินคดี 319 คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้-ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ 5 ลำดับแรก คือ

1.จังหวัดนครสวรรค์ 2,669 ราย 2.จังหวัดสงขลา 2,258 ราย 3.จังหวัดนครราชสีมา 2,150 ราย 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,495 ราย 5.จังหวัดนราธิวาส 1,325 ราย ซึ่งเจ้าหนี้ และลูกหนี้ได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกลาง และหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไป

Advertisement

“ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกท่าน ได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนถึงอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย พร้อมทั้งใช้กลไกทีมอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้ร่วมในการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหา โดยในหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถหาข้อมูล หรือรู้ตัวของเจ้าหนี้ที่แท้จริงได้ ฝ่ายปกครองยังคงประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในการค้นหาข้อมูลเพื่อเชิญเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และแน่นอนว่าในบางกรณีไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ลงตัว เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด คือ การปล่อยเงินกู้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการปล่อยเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” นายสุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า กลไกกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ได้บูรณาการทุกภาคีเครือข่าย ที่จะส่งเสริมให้ลูกหนี้นอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ การสร้างวินัยทางการออม รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นเดินหน้าทุกกระบวนการที่จะหนุนเสริมทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในทุกมิติ

โดยหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากทุกปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเดินทางไปขอรับคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และประสานการปฏิบัติ บูรณาการทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image