‘เครือข่ายขับเคลื่อนอนุสัญญาILO8798 ‘ เข้าสภา ยื่น ‘กมธ.แรงงาน’

‘เครือข่ายขับเคลื่อนอนุสัญญาILO8798 ‘ เข้าสภา ยื่น ‘กมธ.แรงงาน’ ให้รัฐสนับสนุน เร่งดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87, 98

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่รัฐสภา นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน รับยื่นหนังสือ จาก เครือข่ายขับเคลื่อนอนุสัญญา ILO8798 เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

Advertisment

โดยนายประสิทธิ์ ประสพสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายขับเคลื่อนอนุสัญญา ILO 8798 กล่าวว่า เราอยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนและผลักดันให้รัฐบาลไทยลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนทำงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้มีความมั่นคงในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านสิทธิแรงงานในสายตาประชาคมโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เติบโต

Advertisement

ด้านนายสฤษฏ์พงษ์กล่าวว่า คณะ กมธ. ให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้ใช้แรงงานและการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัย ซึ่งขณะนี้ทางคณะ กมธ. กำลังดำเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานทั้งหมดเพื่อพิจารณาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และขอให้ทุกคนที่มายื่นหนังสือในวันนี้มีความตั้งใจ และอย่าทอดทิ้งในเรื่องสำคัญและสิ่งที่เป็นสาธารณะในเชิงภาพรวมของประเทศ หากไม่มีทุกคนก็คงไม่มีแกนนำที่จะเปลี่ยนกติกาที่ล้าสมัย ทั้งนี้ จะนำเรื่องต่างๆ นี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะ กมธ. และจะเชิญทุกคนมาให้ข้อมูลต่อคณะ กมธ.อีกครั้ง

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image