มติฉลุย 298 ต่อ 166 สภาผ่านแล้ว งบ’67 เตรียมส่งต่อให้ส.ว.พิจารณา 26 มี.ค.

‘งบ’67’ ผ่านวาระ3 ฉลุย เตรียมส่งให้สว.พิจารณา 26 มี.ค.

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระ 2-3 วันสุดท้าย

เมื่อเวลา 17.05 น. ที่ประชุมสภามี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม เข้าสู่การพิจารณามาตรา 38 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคคลภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน มาตรา 40 งบประมาณรายจ่ายแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ มาตรา 41 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง

จากนั้นเวลา 17.42 น. หลังที่ประชุมพิจารณาวาระ 2 ครบทั้ง 41 มาตราแล้ว ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งร่าง เพื่อลงมติวาระ 3 ปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน 298 ไม่เห็นชอบ 166 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน พร้อมเห็นชอบตามข้อสังเกต

Advertisement

ทั้งนี้ ทางสำนักเลขาธิการสภาจะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2567 ไปให้วุฒิสภาพิจารณาวันที่ 26 มี.ค.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image