“พรเพชร”เผยแก้ไขร่างร.ธ.น.ฉบับประชามติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

“พรเพชร”เผยแก้ไขร่างร.ธ.น.ฉบับประชามติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดรอให้ “วิษณุ”แจง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษได้พิจารณาฉบับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อสังเกต ซึ่งความคืบหน้า และรายละเอียดการปรับแก้ไข นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ชี้แจงเอง โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการฯอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ส่วนจะมีการเปิดเผยรายละเอียด เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขแล้ว และกำหนดวันนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายดำเนินการ

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.อำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมือง พ.ศ. … ว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น ยังไม่มีการเสนอตัวร่างกฎหมายจาก คณะกรรมาธิการการเมือง ของสนช.จึงยังไม่นำหลักการไปปรับใช้กับกระบวนการสร้างความปรองดองของ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon