ปลัดมท. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันวิสาขบูชา พร้อมกันทั่วปท.

ปลัดมท. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 22 พ.ค. พร้อมกันทุกวัด ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคม กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วรวิหาร ประทานพระอนุญาตให้จัดพิธีฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดที่จังหวัดและอำเภอกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นประธานในพิธี

“กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ดูแลรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่หนุนเสริมเติมเต็มให้งานของกระทรวงมหาดไทยสำเร็จได้มาโดยตลอดนั้น พระพุทธศาสนาและทุกศาสนาถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งพระพุทธศาสนาทำให้คนในสังคม ในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นปฐมบททำให้ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศไทยและนานาชาติเป็นสังคมที่มีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน ดังนั้นในวาระพิเศษ คือวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือวันวิสาขบูชาจึงเป็นวาระพิเศษ เป็นวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธและคนไทยทั้งมวล” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกันน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักษาศีล ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม เข้าวัด ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดที่จังหวัด/อำเภอ กำหนด

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image