ก้าวไกล แชมป์ เงินบริจาคพรรคการเมือง มี.ค. 67 รับ 2.7 ล้าน

ก้าวไกล แชมป์ เงินบริจาคพรรคการเมือง มี.ค. 67 รับ 2.7 ล้าน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 11 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 158 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,574,688.84 บาท โดยพรรคก้าวไกล ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 53 ราย รวม 2,713,000 บาท และเป็นประโยชน์อื่นใด 11,000 บาท
พรรคภูมิใจไทย ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 93 ราย รวม 2,350,000 บาท

พรรคกล้าธรรม ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 465,000 บาท พรรคไทยภักดี ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 2 ราย รวม 310,000 บาท พรรครักษ์ป่า (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย) ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 240,000 บาท พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 200,000 บาท พรรคไทยสร้างไทย ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 2 ราย รวม 127,000 บาท พรรคพลัง ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 112,688.84 บาท พรรคใหม่ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 2 ราย รวม 26,000 บาท พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 10,000 บาท พรรคทางเลือกใหม่ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค 1 ราย รวม 10,000 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image