ปลัดมท. เผย กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 6 วัน รวมพลังความจงรักภักดี

ปลัดมท. เผย กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมพลังความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดขึ้น โดยเริ่มต้นจากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 10 จังหวัดต้นทาง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด สงขลา สตูล และจังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน มุ่งสู่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว 6 วัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ซึ่งที่ผ่านมาทุกจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ และส่งต่อธงให้กับจังหวัดถัดไตามเส้นทางทั้ง 10 สาย เพื่อนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย ภายในช่วงเดือนก.ค.

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่วันที่ 6 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งทุกจังหวัดได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกิจกรรมการเดิน วิ่ง ปั่น ที่มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม โดยล่าสุดของวันนี้ทุกจังหวัด ทั้ง 10 สาย มีระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 3,240 กิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าระยะทางไป – กลับจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ที่มีใจมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ แสดงพลังผ่านกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผืนดิน ผ่านท้องน้ำ ข้ามผืนทะเล ท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุม สายฝนที่โปรยปราย และแสงแดดที่สาดส่อง ทำให้ในแต่ละเส้นทางมีอุปสรรคท้าทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและระยะทางที่ยาวไกล เพื่อมุ่งหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ เครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ มาใช้ในพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ยังเป็นพื้นที่แห่งการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการปฏิบัติบูชา โดยการทำกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม รวมไปถึงการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่แต่ละจังหวัดได้ผสมผสานความงดงามอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทุกภูมิภาคเอาไว้ภายในพิธีได้อย่างลงตัว พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอ จังหวัด ข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายลำดับถัดไปอย่างสมพระเกียรติ ณ บริเวณรอยต่อของแต่ละเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ทั้ง 10 เส้นทาง โดยแต่ละจังหวัดทั้งจังหวัดต้นทาง และจังหวัดรอยต่อต่างๆ รวม 10 สาย จะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ได้รับมอบส่งต่อให้กับจังหวัดถัดไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้จะพบว่า สาย 1 จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการส่งมอบให้ จังหวัดลำพูน : สถานที่ส่งมอบธง ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สาย 2 จังหวัดพะเยา จะทำการส่งมอบให้ จังหวัดน่าน : สถานที่ส่งมอบธง จุดชมวิวบ้านใหม่ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สาย 3 จังหวัดอุดรธานี จะทำการส่งมอบให้ จังหวัดหนองบัวลำภู : สถานที่ส่งมอบธง โรงเรียนบ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สาย 4 จังหวัดมุกดาหาร จะทำการส่งมอบให้ จังหวัดกาฬสินธุ์ : สถานที่ส่งมอบธง จุดเขตรอยต่อจังหวัด บริเวณช่องเขาคู่ บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาย 5 จังหวัดยโสธร : จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ นิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร สาย 6 จังหวัดนครนายก : จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก สาย 7 จังหวัดระยอง : จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง สาย 8 จังหวัดปัตตานี : จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี สาย 9 จังหวัดกระบี่ จะทำการส่งมอบให้ จังหวัดภูเก็ต : สถานที่ส่งมอบธง บริเวณพิธี ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สาย 10 จังหวัดนครปฐม จะทำการส่งมอบให้ จังหวัดนนทบุรี : สถานที่ส่งมอบธง เทศบาลตำบลศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงาน และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ พี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ แจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image