สุทิน ยกเป็นวันปวศ. บรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหม รุ่นแรก โปรยยาหอม เติบโตได้เป็นปลัดกห.

‘สุทิน’ เผยอนาคตสำนักงานปลัดกลาโหม อาจเป็นข้าราชการพลเรือนทั้งหมด ชี้เติบโตได้ถึงปลัดกลาโหม ก่อนขยายเหล่าทัพ สนองนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน ที่กระทรวงกลาโหม นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวข้าราชการพลเรือนกลาโหมกลุ่มแรกของกระทรวงกลาโหม โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม เข้าร่วมในพิธี

จากนโยบาย รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้เร่งรัดจัดทำอัตราตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหมในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเพื่อทดแทนข้าราชการทหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการปรับลดจำนวนกำลังพลที่เป็นทหารของกระทรวงกลาโหม โดยได้เริ่มดำเนินการในตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งการปฏิบัติงานไม่ต้องใช้กำลังพลที่เป็นทหาร และจะมีการดำเนินการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหม เพื่อทดแทนข้าราชการทหารเพิ่มเติมเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปรับลดกำลังพลและนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

Advertisement

นายสุทินกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกระทรวงกลาโหม เราได้เริ่มมีข้าราชการพลเรือนชุดแรกที่รับการบรรจุและจะมีรุ่นถัดไป สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหมที่คิดว่าการปรับปรุง หรือการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการพัฒนางาน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนจากข้าราชการทหารอย่างเดียวเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะทำให้เข้าสู่การบรรจุคนให้ตรงกับงาน เพื่อให้งานและคนเหล่านั้นเจริญเติบโตในสายในหน่วยของตัวเอง ซึ่งน่าจะพัฒนาขึ้นจากเดิม

นายสุทินกล่าวย้ำว่า เรามาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นวันเริ่มแรก วันนี้ข้าราชการพลเรือน 8 ท่าน ที่มาจากการบรรจุและต่อไปจะมีกลุ่มต่อมา จะเกิดจากการบรรจุใหม่ หรือการโอนจากข้าราชการทหารมาเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าวันนี้เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาบุคลากรของเรา จึงขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนทั้ง 8 ท่าน ที่จะเข้ามารับใช้แผ่นดิน โดยสิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือคือการปฏิบัติงานทุกอย่างอยู่ภายใต้ระเบียบบริหาร มีทั้งกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่น นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงวินัยและเคารพเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตย เคารพปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ถือเป็นวินัยของข้าราชการทุกประเภท

Advertisement

“ที่สำคัญยิ่งมากกว่ากฎหมายและวินัยคือสำนึกที่แตกต่างจากคนทำงานประเภทอื่น ในการรับใช้ประเทศชาติ สร้างสังคม พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะเป้าหมายการทำงานของเราก็คือประชาชนอยู่แล้ว เชื่อมั่นว่าทั้ง 8 ท่านจะมีความเข้าใจและมีความพร้อม เป็นข้าราชการที่ดี” นายสุทินกล่าว

รมว.กลาโหมกล่าวด้วยว่า สิ่งที่ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหมจะได้รับเทียบเท่าข้าราชการอื่น และมีโอกาสจะก้าวหน้าในชีวิตการงานเช่นเดียวกัน ไปถึงระดับปลัดกระทรวงกลาโหม และในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะมีแต่ข้าราชการพลเรือนทั้งหมด

สำหรับการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมรุ่นแรก มีจำนวน 8 อัตรา ใน 4 หน่วยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คือกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงบประมาณกลาโหม และกรมการเงินกลาโหม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image