กรุงเทพโพลล์เผย 2 ปี 6 เดือน รบ.บิ๊กตู่ ปชช.ปลื้มน้อยลงทุกด้าน ชื่นชอบนโยบายปราบโกง-ช่วยคนจน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ กรุงเทพโพลล์ได้เผยผลการสำรวจเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”  ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจลดลงทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.83 คะแนน โดยชื่นชอบและประทับใจในนโยบายปราบโกงและโครงการลงทะเบียนคนจนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบประชาชนมีความพึงพอใจลดลงเช่นกัน โดยได้คะแนนเฉลี่ยที่ 7.40 คะแนน

กรุงเทพโพลล์ระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลขอ งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก้าวสู่การบริหารประเทศครบ 2 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,202 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า

ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปี 6 เดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 5.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี ที่ได้ 6.19 คะแนน และรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ได้ 5.92 คะแนน โดยในการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนลดลงในทุกด้าน
กรุงเทพโพลล์1

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปี 6 เดือน พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 7.40 คะแนน ลดลงจากการประเมินรอบ 2 ปี ที่ได้ 7.57 คะแนน และนายกรัฐมนตรีได้คะนแนนลดลงในเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ 7.75 คะแนน จากเดิมที่ได้ 7.74 คะแนน

กรุงเทพโพลล์2

ทั้งนี้ นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลชุดนี้ที่ประชาชนร้อยละ 26.0 ชื่นชอบและประทับใจมากที่สุดคือ นโยบายปราบโกงปราบทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 17.8 ชื่นชอบโครงการลงทะเบียนคนจน และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรายละ 1,500 บาท และ 3,000 บาท และร้อยละ 9.9 ชื่นชอบนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด

 

กรุงเทพโพลล์3

กรุงเทพโพลล์4

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon