ครม.ไฟเขียวตั้ง’วิเชียร ชวลิต’เป็นขรก.การเมือง-นั่งที่ปรึกษารมช.พาณิชย์

ครม.ไฟเขียวตั้ง “วิเชียร ชวลิต” เป็น ขรก.การเมือง-นั่งที่ปรึกษารมช.พาณิชย์ ให้ “พีระ รัตนวิจิตร” นั่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งนายพีระ รัตนวิจิตร นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย คือ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.มติอนุมัติตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 คน เนื่องจากนายวัยวุฒิ หล่อตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน และแต่งตั้งเพิ่มเติม 1 คน ตามลำดับดังนี้ 1.นายอัมพร เหลียงน้อย เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 2.นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นกรรมการเพิ่มเติม

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งนายวิเชียร ชวลิต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon