‘วิษณุ’เตือน ยุทธศาสตร์ชาติผูกมัดทุกองค์กร ไม่ทำตามระวังมีโทษร้ายแรง(คลิป)

‘วิษณุ’แนะทุกหน่วยงานรัฐ นำโครงสร้าง ป.ย.ป.ไปปรับใช้ เตือน ยุทธศาสตร์ชาติผูกมัดทุกองค์กร แก้ต้องถามประชาชน ไม่ทำตามมีผลร้ายแรงทางการเมือง เผย’บิ๊กตู่’สั่ง ก.พ.ลงประวัติผู้เข้าอบรม ป.ย.ย.ทุกคน เผื่อใช้ประโยชน์

เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 2 มีนาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด 16 แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ… ว่านับจากนี้ไปจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งจากความต้องการของรัฐบาล ประชาชน กระแสโลก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงต้องการให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ให้สามารถทำงานแบบสอดประสานกัน ทำงานบูรณาการจับมือประสานกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเดิม มี 3 อย่าง 1.ปกครองและพัฒนา 2.การรักษากฎหมาย 3.แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติ ในหมวด 16 ได้กำหนดว่านอกจากรัฐบาลจะมีหน้าที่บริหารแล้ว ยังบัญญัติให้มีการปฏิรูป 7 ด้าน 1.การเมือง 2.ระบบราชการ 3.กฎหมาย 4.กระบวนการยุติธรรม 5.การศึกษา 6.เศรษฐกิจ 7.อื่นๆ เช่น ขยะ สาธารณสุข เป็นต้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน โดยมีบัญญัติชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างไร ใครเป็นคนทำ ใช้เวลาดำเนินการเท่าไหร่ เป็นต้น

นายวิษณุกล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยังกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นการวางแนวทางเพื่ออนาคต ให้ประชาชนรู้ว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่ทิศทางใด รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เช่น ความมั่นคง พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน สามารถเดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์ของตัวเองไปตามแนวทางนี้ เพราะรัฐบาลอยากเห็นยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน ดังนั้น นอกจากรัฐบาลจะมีหน้าที่บริหารราชการแล้ว ยังต้องปฏิรูปประเทศ วางยุทธศาสตร์ชาติ สร้างสามารถความสามัคคีปรองดองไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ นายกฯได้ตั้ง ป.ย.ป. โดยมี 4 คณะกรรมการย่อยขับเคลื่อน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าได้เร็วขึ้น ป.ย.ป.จะเป็นรูปแบบที่ให้หน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ สามารถจำลองรูปแบบนี้ไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง

 

 

“ยุทธศาสตร์ชาติต้องผ่านความเห็นของประชาชนและรัฐสภา หากใครต้องการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ จะต้องไปฟังความเห็นของประชาชนและความเห็นของสภา หากไม่เปลี่ยนก็จะต้องปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ชาติผูกมัด คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ ทุกองค์กร ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยน แต่ถ้าไม่เปลี่ยนจะถือว่าชอบ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลร้ายแรงในทางการเมืองและทางอาญา” นายวิษณุ กล่าว และว่า เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้จะต้องออก พ.ร.บ.เกี่ยวกับการวางแนวทางปฏิรูปประเทศ 7 ด้าน ภายใน 140 วันหรือ 4 เดือน เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ก็ต้องจะต้องแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน โดยเนื้อหาจะระบุชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบเรื่องใด จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านเช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ เพราะ สปท.จะถูกยุบไป ดังนั้น กระทรวงต่างๆ ต้องเตรียมการปฏิรูปไว้ตั้งแต่เวลานี้ จนเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงก็สามารถส่งแผนการที่จัดทำไปให้พิจารณาได้ทันที

นายวิษณุกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ไม่ต้องใช้เวลากันเป็นวัน โดยนายกฯอยากให้หัวหน้าส่วนราชการคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้วเสนอเข้ามา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ฝากไปยัง ก.พ. ให้บันทึกในประวัติ ก.พ. 7 ของผู้เข้าอบรมทุกคน เผื่อรัฐบาลจะได้นำประวัตินี้มาใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอส โคล่า’ รุกหนักตลาดน้ำอัดลม ผุดแคมเปญฟินติดเกาะกับ ‘GOT7’ และแจกรถหรูร่วม 100 คัน (คลิป)
บทความถัดไปตามไปชม “ชุดประจำชาติ” เหล่านางงาม “มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน” เผ็ดจี๊ดถึงใจ!