ก.ดิจิทัลฯประกาศให้ปชช.งดติดตาม-ติดต่อ บุคคล3ราย ไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนา

วันนี้ (12 เมษายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่องการงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยระบุว่า ด้วยศาลอาญา ได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงขอให้ประชาชนโดยทั่วไป งดการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ เนื้อหา ข้อมูล ของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ และ นายแอนดรูว์ แม็กเกรเกอร์ มาร์แชลล์(Andrew MacGregor Marshall บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อมิให้เป็นการกระทำความผิดว่าด้วย พ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 ลงชื่อโดย นาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยกับมติชนออนไลน์ ถึงกรณีที่มีประกาศกระทรวงดีอี เรื่องการงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต ตามความผิดพระราชบัญัญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ว่า ประกาศดังกล่าวเป็นหนังสือราชการฉบับจริง

สำหรับ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่ถูก คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 เรียกรายงานตัว แต่นายสมศักดิ์ ไม่มารายานตัว ปัจจุบันกลายเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

ขณะที่นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ไม่มารายงานตามคำสั่ง คสช.ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 เช่นกัน

นายแอนดรูว์ แม็กเกรเกอร์ มาร์แชลล์ ชเป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวสกอต อดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอส์ปฏิบัติงานในทวีปเอเชียและตะวันออกกลางเป็นหลัก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon