เปิดชื่อคนร่วมแคมเปญทวงหมุดคณะราษฎร นักวิชาการ-นักเขียนเพียบ ‘วิทยากร เชียงกูล’ ร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้ก่อตั้งแคมเปญ “เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร” ผ่านเว็บไซต์ www.change.org ซึ่งมีจุดมุ่งหมายว่า หมุดคณะราษฎรหรือหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้ ”ขโมย” ประวัติศาสตร์นี้ โดยร้องเรียนไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุน 2,843 คน โดยนายชำนาญ ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญ

จากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการเข้าร่วมทั้ง นักเขียน นักวิชาการ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักกิจกรรมสังคม และศิลปิน อาทิ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, อติภพ ภัทรเดชไพศาล, พริษฐ์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์, สมบัติ บุญงามอนงค์, ประภาส ปิ่นตบแต่ง, ทัศนัย เศรษฐเสรี, ชานันท์ ยอดหงษ์, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, อนุสรณ์ อุณโณ, สุรพศ ทวีศักดิ์, วิโรจน์ อาลี, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, เวียง-วชิระ บัวสนธ์, พนัส ทัศนียานนท์, อุเชนทร์ เชียงเสน

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข, วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง, จิตร โพธิ์แก้ว, ชาตรี ประกิตนนทการ, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ภัควดี วีระภาสพงษ์, วิบูลย์ บุญภัทรรักษา, ฉลอง สุนทราวาณิชย์, วิภาส ศรีทอง, วิทยากร เชียงกูล, อานนท์ นำภา, วินัย ผลเจริญ, เดชรัต สุขกำเนิด, จอน อึ๊งภากรณ์, ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, ธีระวัฒน์ มุลวิไล และ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

บทความก่อนหน้านี้สะเทือนใจ! สุนัขโดนรถชนตายกลางถนน เพื่อนอีกตัวทั้งเห่า สะกิดเรียก (คลิป)
บทความถัดไป“กรุงศรี ออโต้”รุกหนัก 5 มหกรรมยานยนต์ เจาะฐานลูกค้าทุกภูมิภาคทั่วไทย