ดุสิตโพลเผย แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตก ทุจริตคอร์รัปชั่นพุ่ง รุมเร้ารัฐบาล’บิ๊กตู่’

พล.อ.ประยุทธ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องปัญหารุมเร้ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ หลังจากผ่านบรรยากาศรื่นเริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานการณ์ทางการเมืองก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวและมีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลท่ามกลางปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้ามากมาย จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,167 คน ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

อันดับ 1 ปัญหาเศรษฐกิจ 87.92%
เพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลยังแก้ไม่ตก ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องของกินของใช้แพง ราคาผลผลิตตกต่ำ การส่งออกมีปัญหา ยังมีคนตกงาน ว่างงาน ฯลฯ
วิธีแก้ไข มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผล สรรหาผู้ที่มีความรู้ เก่งเรื่องเศรษฐกิจมาช่วย มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ฯลฯ

อันดับ 2 การทุจริตคอร์รัปชั่น 76.61%
เพราะยังพบการทุจริตจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังและเข้มงวด มีข่าวออกมาเป็นระยะๆ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ฯลฯ
วิธีแก้ไข ภาครัฐต้องชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ เร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง ฯลฯ

อันดับ 3 ความขัดแย้งทางการเมือง 70.45%
เพราะเป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบ้านเมือง ฯลฯ
วิธีแก้ไข รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหา ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย รับฟังความเห็นรอบด้าน ไม่อคติ ฯลฯ

Advertisement

อันดับ 4 การบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรา 44  64.78%
เพราะมีกระแสต่อต้าน มองว่าถูกรัฐบาลปิดกั้น ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ บางคดีถูกมองว่าไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ฯลฯ
วิธีแก้ไข ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียที่จะตามมา สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนได้ ฯลฯ

อันดับ 5 การเลือกตั้ง 61.18%
เพราะเป็นเรื่องสำคัญทางการเมืองและมีผลต่ออนาคตของประเทศ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ยังไม่ชัดเจน มีนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น ฯลฯ
วิธีแก้ไข รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เชิญนักการเมืองมาพูดคุย และหาแนวทางที่เหมาะสม กำหนดวันเวลาเลือกตั้งที่ชัดเจน ฯลฯ

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image