‘วิษณุ’ชี้โควต้าทหารในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่มากเกินจำเป็น

แฟ้มภาพ

‘วิษณุ’ชี้โควต้าทหารในกรรมการยุทธศาสตร์ไม่มากเกินจำเป็น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการรองรับการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หลังจากที่ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ว่า ไม่มีการเตรียมการใดๆ ชุดเดิมที่ตั้งแล้วยังทำงาน คือชุดของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ที่ได้กำหนดไว้แล้วในส่วนของสภาก็ทำของสภาไป คือ การทำ พ.ร.บ.เพื่อตั้งคณะกรรมการไปร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นคนละชุดกับชุดของ พล.อ.อ.ประจิน

“เมื่อกรรมการตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นอีก 4 เดือนข้างหน้าหรือเดือนสิงหาคม กรรมการชุดของ พล.อ.อ.ประจินจะได้เข้าไปประสาน แต่บทบาทใหญ่จะอยู่กับกรรมการชุดที่จะเกิดขึ้นใหม่ ส่วนกรณีที่มีข้อท้วงติงว่ามีคนในกองทัพจะอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่นั้น ผมชี้แจงไปในสภาแล้วว่า ไม่ได้มาก เพราะกรรมการทั้งหมดมี 32 คน ตรงนี้เป็นสัดส่วนที่จะดูแลในเรื่องของความมั่นคงและความมั่นคงมีทุกด้าน แต่ละคนก็มีกำลังของตัวเองทั้งบก เรือ อากาศ มีนายทหารในระดับต่างๆ และเป็นนายทหารที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยามวลชน และพวกนี้เข้ามาเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ แต่แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนร่างฯ เพราะจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งประมาณ 15 คน โดยจะมีความหลากหลายทั้งอายุ อาชีพ เพศ วัย ที่ชื่อว่ากรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่เขียนแผนซึ่งเปรียบเหมือนการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเสร็จแล้วจึงกลับมาเสนอเข้าซุปเปอร์บอร์ดและเสนอ ครม.ก่อนที่จะเสนอสภาและเสนอวุฒิสภา ก่อนที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ และโปรดเกล้าฯ ซึ่งมีหลายขั้นตอนดังนั้นจึงไม่ใช่กระบวนการที่จะมาชี้เป็นชี้ตาย” นายวิษณุกล่าว

นายวิษณุกล่าวว่า โครงสร้างกรรมการยุทธศาสตร์จะมีซุปเปอร์บอร์ดใหญ่อยู่ 32 คน ซึ่งจะประกอบด้วย ประธานอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า สมาคมธนาคารไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาฯสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) ประธานสภาเกษตรกร ส่วนฝ่ายความมั่นคง 5-6 ตำแหน่งนี้ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ รัฐธรรมนูญถึงได้กำหนดว่าให้เป็นวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่ง ถือเป็นหลักประกันที่จะเชื่อมโยงตรงนี้อยู่แล้ว จึงเป็นเพียง 6 คนจาก 32 คนที่จะมาทำตรงนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon