09.00 INDEX กลยุทธ์ คสช. กลยุทธ์ เพื่อไทย ใน’ประชามติ’ กรกฎาคม 2559

ความมั่นใจของ “คสช.” ว่าจะสามารถนำพา”ร่าง”รัฐธรรมนูญฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ผ่านด่าน”ประชามติ”ไปได้

เป็น”ความมั่นใจ”อันถือว่าเป็น”กระแสหลัก”

Advertisment

เพราะว่า “คสช.” อยู่ในฐานะเป็นผู้กุม “อำนาจ” ดำรงตนเป็น “รัฎฐาธิปัตย์”อย่างแท้จริง

อำนาจ “อธิปไตย” อยู่ในมือของ “คสช.”

Advertisement

หากมองผ่าน “กองกำลัง” ไม่ว่าจะเป็น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

หรือแม้กระทั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ล้วนเป็นของ “คสช.”

Advertisement

ขณะเดียวกัน โดยความที่เป็น “รัฎฐาธิปัตย์” นั่นหมายถึงการได้รับการยอมรับจากทุกอำนาจที่อยู่ในสังคมไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าราชการ”

อำนาจซึ่ง”คสช.”ได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 จึงยิ่งใหญ่และเป็นจริง

ยิ่งกว่ารัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549

และยิ่งกว่ารัฐประหารโดยจปร.5 “รสช.”เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2534

ภายใต้การนำโดย พล.อ.สุจินดา คราประยูร

“คสช.” จึงมากด้วย”ความมั่นใจ”

การที่จะผลักดันให้”ร่าง”รัฐธรรมนูญฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ผ่านด่าน”ประชามติ” จึงมี “ความเป็นไปได้”

ยากเป็นอย่างยิ่งที่ พรรคเพื่อไทย และ นปช.จะขัดขวาง

เว้นแต่ พรรคเพื่อไทย และ นปช. จะมี”กลยุทธ์” ลึกซึ้งและสลับซับซ้อนอันอยู่เหนือความคาดหมาย

ลึกซึ้งยิ่งกว่าเมื่อเดือนมกราคม 2544

ลึกซึ้งยิ่งกว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ลึกซึ้งยิ่งกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554

หากยังดำเนิน “ยุทธวิธี” เหมือนเมื่อเดือนมกราคม 2554 หากยังดำเนิน”ยุทธวิธี”เหมือนเมื่อเดือนธันวาคม 2550

และหากยังดำเนิน”ยุทธวิธี”เหมือนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554

ก็ไม่มีอะไร”น่ากลัว”

เพราะว่าเวลานับแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา “คสช.”ได้สกัด กลไกของพรรคเพื่อไทย

กลไกของนปช.อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

มิอาจขยับ มิอาจขับเคลื่อน

มีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่ “คสช.” จะดำเนินการรุกเพื่อนำพา”ร่าง”รัฐธรรมนูญให้ผ่านด่าน “ประชามติ”

ในเดือนกรกฎาคม 2559 ให้จงได้

เพื่อรุกไปสู่การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2560

ประเด็นอยู่ที่ว่า พรรคเพื่อไทย และนปช.จะดำเนิน”กลยุทธ์”อย่างไรในกรณีของ “ประชามติ”

หากเอาประชามติเมื่อเดือนตุลาคม 2550 มาเป็น”บทเรียน”

ชัยชนะเป็นของ “คมช.” นั่นก็คือ สามารถนำพา “รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550″ผ่านด่าน “ประชามติ”ไปได้อย่างเฉียดฉิว

พรรคพลังประชาชน ตีกลับได้ในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2550

แม้จะผ่านสถานการณ์ในเดือนเมษายน 2552 แม้จะผ่านสถานการณ์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553

แต่พรรคเพื่อไทยและนปช.ก็ยังตั้งความหวังไว้กับการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554

แต่ที่สุดก็ปะเข้ากับรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557

คำถามก็คือ พรรคเพื่อไทย และ นปช.จะยังใช้”กลยุทธ์”เหมือนกับเมื่อเดือนตุลาคม 2550 อยู่หรือไม่

หรือจะอาศัย”ความจัดเจน”พื้นฐานที่ตนเองมีอยู่

เป็นความจัดเจนจากชัยชนะในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ในการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2548

ในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2550 และในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554

ให้เป็น”ยุทธวิธี”ในการทำประชามติเดือนกรกฎาคม 2559

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image