จับตาคดี “ทักษิณ-ปู” เข้าข่าย กม.อาญานักการเมือง ฉบับ สนช.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า หลังจากที่ประชุมสนช.ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวาระ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสนช.หลายคนต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หากร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะส่งผลให้คดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว เนื่องจากนายทักษิณหนีคดีเช่น คดีการแปลงสัญญาสัมปทานธุรกิจโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ชินคอร์ปฯ คดีปล่อยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออแลกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์) คดีซุกหุ้นชินคอร์ปนั้น ศาลสามารถนำคดีมาไต่สวนลับหลังนายทักษิณได้ โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนต่อหน้าจำเลย ตามมาตรา 26-27 ที่ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถพิจารณาไต่สวนคดีลับหลังจำเลยได้ รวมถึงในกรณีของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หากมีการหลบคดี ก็จะเข้าข่ายตามมาตรา 24/1 ที่ระบุว่า หากผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีคดีระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หรือกรณีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย แต่จำเลยหลบหนีระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษนั้น มิให้นำมาตรา 98 ประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ เพื่อให้มีการหยุดนับอายุความไว้ชั่วคราว จนกว่าจะได้ตัวจำเลยมาลงโทษ

นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่มีเจตนาบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพราะต้องบังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวบังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ รวมไปถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระด้วย ไม่ได้เป็นการออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นความต้องการอยากให้เกิดความยุติธรรม และให้กลไกตรวจสอบการทุจริตมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนการไต่สวนคดีลับหลังจำเลยจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อจำเลยได้หลบหนีภายหลังมีการออกหมายจับ เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุที่จำเลยหนีไม่ว่าก่อนหรือระหว่างการพิจารณาคดี จะส่งผลให้ศาลจำเป็นต้องจำหน่ายคดีเป็นการชั่วคราว แต่ตามร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ช่วยให้ศาลฎีกาฯสามารถพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon