‘วิษณุ’เรียกถกบูรณาการน้ำใหม่ อธิบดีกรมน้ำมั่นใจตั้ง สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

“วิษณุ” เรียกถกบูรณาการน้ำใหม่ อธิบดีกรมน้ำมั่นใจตั้ง สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ งานมีประสิทธิภาพขึ้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน ฯลฯ หารือถึงแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกัน ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี


นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้ยังไม่มีการกำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบการทำงานขององค์กรที่ชัดเจน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในภาวะฉุกเฉิน ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นโดยนำเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานที่ผ่านมา มาเป็นบทเรียนสู่การแก้ปัญหาและสถานการณ์น้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

นายวรศาสน์กล่าวว่า การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้ มีความแตกต่างจากหน่วยงานบริหารน้ำในอดีตที่ผ่านมา เพราะการทำงานต้องคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และการทำงานของแต่ละยุคต่างกัน จึงนำไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่กังวลกับคำสั่งโอนย้ายหน่วยงานที่จะต้องมาอยู่ใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมาหน่วยราชการทุกที่ มีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าการปรับโครงสร้างการทำงานในครั้งนี้จะทำให้สายการบังคับบัญชาชัดเจนยิ่งขึ้น