แบ่งงานผู้ตรวจฯ ให้ ‘พงศ์พร’ รับผิดชอบ 5 จว.ชายแดนใต้

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์(แฟ้มภาพ)

ปลัดสปน. ระบุ เซ็นแบ่งงานผู้ตรวจราชการฯแล้ว ให้พงศ์พร รับผิดชอบ 5 จว.ชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามในคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) ที่มีคำสั่งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบเขตตรวจราชการพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล นั้น ว่า ตนได้ลงนามคำสั่งดังกล่าวเพื่อแบ่งงานให้ผู้ตรวจราชการใหม่ที่เพิ่งมีคำสั่งโยกย้ายมา ซึ่งเดิมนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลตรวจราชการพื้นที่จังหวัดทั้ง 2 เขต คือ เขต 16 ( เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ )กับ เขต 8 ( นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ) มานานกว่า 3 ปี ได้ขอถอดเขตตรวจราชการออกหนึ่งเขต จึงแบ่งงานให้กับผู้ตรวจราชการที่มาใหม่รับผิดชอบเขต 8 ซึ่งเป็นเขตที่ว่างอยู่นั้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะเขตดังกล่าวตนก็เคยรับผิดชอบตรวจราชการพื้นที่นั้นมาแล้ว