หน.ชาติพัฒนา ชี้ รูปแบบรบ.หลังเลือกตั้ง ควรได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

วันนี้ (11 ก.ย.) นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้ให้ความคิดเห็นในกรณีที่พูดกันถึงรัฐบาลแห่งชาติ พรรคชาติพัฒนามีความเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา เราอยู่บนบรรยากาศของความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดทำให้ขาดความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองในการส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตย และยังมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ขณะนี้ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งใหญ่ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเราเอง รวมทั้งยังต้องมีการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ภารกิจดังกล่าวข้างต้นจะเกิดความสำเร็จได้ยาก ถ้าขาดความร่วมมือจากพรรคการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง

ฉะนั้น การเมืองในวันข้างหน้าภายหลังการเลือกตั้งจะต้องเป็นหลักให้กับประเทศ การเมืองจะต้องนิ่งและมีเสถียรภาพ เราได้เห็นบทเรียนจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาแล้ว พรรคชาติพัฒนาจึงเห็นว่า พรรคการเมืองทุกพรรคควรจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ ลืมอดีตแห่งความขัดแย้ง และร่วมมือกันสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้ลุล่วง จะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะมีความสุขที่สุด รูปแบบของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ นักลงทุนมีความมั่นใจ รัฐบาลจะต้องมีเสียงข้างมากเป็นพิเศษมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดเสถียรภาพอย่างแท้จริง ในการปฎิบัติภารกิจต่างๆให้ลุล่วง รัฐบาลต้องเป็นศูนย์กลางของความปรองดอง ที่ได้รับความร่วมมือและเข้าได้กันกับทุกฝ่าย อยากให้ทุกพรรคการเมืองปลดล๊อคเงื่อนไขต่างๆซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือในฐานะฝ่ายค้าน ส่วนจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของบ้านและสถานะการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น พรรคชาติพัฒนายินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างทางออกให้กับประเทศไทยร่วมกัน.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image