‘ปานเทพ’ เรียกถก ทีมปฏิรูปปราบโกง มอบศึกษาข้อมูลรอบด้าน

“ปานเทพ” เรียก ถก ทีมปฏิรูปด้านปราบโกง มอบศึกษาข้อมูลรอบด้าน เน้น ระดมความเห็น – สร้างความรับรู้ ปชช.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ได้แก่ นายกล้านรงค์ จันทิก นายเจษฎ์ โทณะวณิก พล.ร.อ. พะจุณณ์ ตามประทีป นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต นายมานะ นิมิตมงคล นายวิชัย อัศรัสกร นายวิชา มหาคุณ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ นายอนุสิษฐ คุณากร นายอุทิศ ขาวเธียร นายประยงค์ ปรียาจิตต์ โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง

จากนั้น นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ซึ่งเป็นสภาพปัญหาโดยรวมทั่วไป ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดวิธีการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เนื่องจากต้องรอระเบียบผ่านการพิจารณาของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก่อน ขณะเดียวกันก็ได้หารือถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับงานด้านปราบปรามทุจริตในอดีต เพื่อมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) รวมถึง ป.ย.ป. โดยต้องพยายามศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อแก้ปัญหาได้ถูกต้อง พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับที่พึงประสงค์ เพื่อเสนอไปกรรมการปฏิรูปชุดใหญ่ โดยเน้นการระดมความเห็น และการสร้างความรับรู้จากประชาชน ให้เข้ามาช่วยเรื่องการเฝ้าระวัง การขับเคลื่อนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทั้งหมด รวมถึงองค์กรอิสระด้วย ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบธรรมาภิบาลตามแนวคำสั่ง คสช.

นายประยงค์ กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปด้านการปราบปรามทุจริต ต้องนำปัญหาโดยรวมของประเทศมาทั้งหมดไม่แยกว่าหน่วยงานใด เพื่อดูปัญหาเป็นอย่างไร แต่ละส่วนทำงานอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ เป็นเวทีเพื่อหาข้อเสนอเชิงปฏิรูปจึงต้องดูภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามการทุจริตก็ต้องไปดูว่า สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว ก็เดินต่อไป อะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องแก้ อะไรที่ไม่มีก็ต้องเสริม อย่างไรก็ตามการทำงานเชิงกฎหมายของหน่วยงานเหล่านี้นั้นไม่มีทับซ้อน แต่ในทางปฏิบัติก็จะมีบ้าง เช่น มีเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่ ป.ป.ท. , ป.ป.ช. , สตง. , ดีเอสไอ ซึ่งต้องหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการบูรณาการโดยเวทีศอ.ตช.อยู่ อย่างนี้เราต้องพัฒนาต่อยอด แต่ยังไม่มีการลงลึกรายละเอียด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image