วิษณุลั่นอยากให้ยุคนี้เป็นการต่อต้านการฟอกเงินยุค 4.0

‘วิษณุ’ลั่น กำราบ ระงับยับยั้ง ตัดต้นทางแก้ปัญหาฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่โรงแรมดุสิตธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ว่า การมีกฎหมายฟอกเงินเป็นประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และสามารถนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่นได้อีก เพราะการต่อต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกถือเป็นเรื่องใหญ่ ถ้ากองทัพเดินด้วยท้อง การกระทำความผิด อาชญากรรมก็เดินด้วยเงินเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงเหมือนกัน ถ้าเราสามารถตัดวงจร สกัดตัดตั้งแต่ตอนนี้ จะเดินต่อไปไม่ถูก เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง เงินจ่ายไปไม่ออก ไม่ช้าก็ต้องหยุดดำเนินการ เพราะไม่มีปัจจัยที่ใช้เป็นค่าจ้าง เงินทอนที่จะใช้ก่อการร้าย จัดหาอาวุธก็ไม่มี หากไม่สกัดกั้นการก่อการร้ายตั้งแต่ต้นจะระบาดไปทั่ว

นายวิษณุกล่าวต่อว่า ดังนั้น ประเทศไทยจึงออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนทางการเงิน คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นกฎหมายคู่กับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ การต่อต้านและป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน จะเดินหน้าไปได้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานด้านการข่าว คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

“การต่อต้านการฟอกเงินจะอาศัยแต่การปราบไม่พอ โจรไม่มีวันหมด ที่สำคัญคือการป้องกันอย่าเปิดช่องโอกาส เมื่อใดมีช่องโอกาส คนดีๆ อาจจะกระทำผิดได้ ขณะเดียวกันหากให้อำนาจ ปปง.ต่อต้านการฟอกเงินเพียงนิดเดียวอาจไม่ได้ผล ในทางกลับกันให้อำนาจมากไม่มีการกำกับควบคุม ปปง.อาจจะเป็นโจรเสียเอง และในยุคนี้เราอยากให้เรื่องการต่อต้านการฟอกเงินเป็นไทยแลนด์ 4.0 คือ น่าเชื่อถือ ได้ผลในการกำราบ ระงับยับยั้งการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมอื่นๆ ย้ำว่าคนที่บริสุทธิ์ สุจริตไม่ต้องห่วง ปปง.ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายกับผู้สุจริต” นายวิษณุกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image