แกนนำยางใต้ อัด ยุทธศาสตร์ยาง20ปีกยท. มองเห็นยางแค่ต้นไม้ ไม่เห็นชีวิตคน

แกนนำยางใต้ชี้ยุทธศาสตร์ยาง 20 ปีของ กยท. ไม่ยกระดับคุณชีวิตชาวสวนยาง

วันที่ 13 กันยายน นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท. ) เปิดเผยว่า จากการร่วมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายของร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ตนในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญ สนช.พิจารณาร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย และในฐานะนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ได้แสดงความเห็นยืนยันว่าร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง

“ เนื่องจากในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และมีรายได้ที่มั่นคง ในร่างยุทธศาสตร์ไม่มีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ยกร่างคงเป็นนักวิชาการที่ไม่เคยเป็นชาวสวนยาง ไม่เคยสัมผัสสุขทุกข์ของชาวสวนยาง มองสวนยางแล้วเห็นเพียงต้นยาง แต่ไม่เห็นคนในสวนยาง โดยเฉพาะปัญหาสุขภาวะของคนกรีดยางและการคืนสิทธิให้ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ นอกจากนั้นยังระบุให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้ยากไร้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์บางส่วนต้องออกจากเขตป่าไม้ เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง”


นายสุนทร กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาองค์กรเอกชนด้านการทำไม้จากประเทศในทวีปยุโรปข่มขู่เรื่องการกีดกันทางการค้า ทั้งเรื่องน้ำยางและไม้ยาง เหมือนการเรียกค่าไถ่จากเกษตรกรชาวสวนยาง แต่ภาครัฐสมยอมให้โจรทางเศรษฐกิจข่มขืนลูกตัวเอง โดยให้องค์กรเอกชนนี้มารับรองมาตรฐานการทำสวนยาง เพื่อหาประโยชน์ เพราะชาวสวนยางต้องจ่ายค่ารับรองที่สูงมาก ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางมีต้นทุนสูงขึ้นในภาวะราคายางตกต่ำทั้งๆที่ประเทศในทวีปยุโรปไม่มีต้นยาง และการรับรองดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในร่างยุทธศาสตร์ ทั้งที่ทางเลือกอื่นของภาคประชาสังคมที่กำลังขับเคลื่อนก็มีแนวทางที่ชัดเจน เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ และที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้เชิญ กยท.เข้าร่วมหลายครั้ง แต่กยท.ไม่สนใจ

“ ยุคคน…ถือปืนครองเมือง ก็อย่าคาดหวังอะไรมาก เพราะหลังจากนี้เกษตรกรชาวสวนยางจะดำเนินการร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทยางพาราด้วยตัวของชาวสวนยาง จากนั้นจะนำเสนอเป็นนโยบายให้ทุกพรรคการเมืองนำไปพิจารณา อีกไม่นานการเลือกตั้งทั่วไปกำลังจะเกิดขึ้น ส่วน คสช.และรัฐบาลทหารอยู่ในช่วงขาลง และถึงเวลาในการสถาปนาอำนาจของประชาชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ”นายสุนทร กล่าว