เริ่มนับหนึ่งหา กกต.ชุดใหม่! ขีดเส้น 12 ธ.ค. ต้องได้ 7 ชื่อเสนอ สนช.โหวต

นับหนึ่งเฟ้นกกต.ชุดใหม่ “พรเพชร” เผย สนง.เลขาฯวุฒิ ร่อนหนังสือถึง “องค์กรอิสระ” ส่งตัวแทนร่วมกรรมการสรรหา เดดไลน์ 12 ธ.ค. ต้องได้ 7 ชื่อเสนอ สนช.โหวต

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงหลังพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีผลบังคับใช้ว่า ตามพ.ร.บ.กำหนดให้กกต.ชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่งในวันรุ่งขึ้นนับแต่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหากกต.ชุดใหม่เข้ามา ส่วนการสรรหากกต.ชุดใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้มี ประธาน และ กกต.จำนวน 7 คน มีที่มา 2 ทาง ทางแรก มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผู้เลือก จำนวน 2 คน ขณะที่อีก 5 คนที่เหลือ มาจากคณะกรรมการการสรรหาตาม มาตรา 11 ของ พ.ร.บ.กกต. ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน และกรรมการ มาจาก ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนศาลรัฐธรรมนูญและตัวแทนองค์กรอิสระที่มิใช่ กกต.องค์กรละ 1 คน โดยขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาได้ส่งหนังสือไปยังองค์กรดังกล่าวให้เลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่กรรมการสรรหาแล้ว โดยทั้งจากคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีเวลาในคัดเลือกไม่เกิน 90 วัน หรือต้องเสร็จภายใน 12 ธันวาคมนี้ ก่อนส่งรายชื่อทั้ง 7 คนมายังที่ประชุม สนช.พิจารณาเห็นชอบหรือไม่ภายใน 45 วันต่อไป


“ระยะเวลาการดำเนินการนับตั้งแต่ กรธ.ส่งกฎหมายกกต.มาให้สนช.พิจารณาเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา สนช.พิจารณาแล้วเสร็จภายใน 60 วันตามรัฐธรรมนูญ แต่มีกระบวนการที่ต้องส่งไปให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ก่อนนำกลับมาให้ สนช.พิจารณา อีกครั้งแล้วส่งเรื่องให้นายกฯพิจารณา ซึ่งวันนี้ก็มีการประกาศใช้กฎหมายกกต.อย่างเป็นทางการแล้ว กินเวลารวม 149 วันนับตั้งแต่ กรธ.เสนอมายัง สนช. ซึ่งยังเป็นไปตามกรอบ โดยสนช.พิจารณา 60 วันตามที่กำหนด แต่ไม่รวมการกระบวนการอื่นๆ ซึ่งกรอบระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งจะต้องพิจารณาในเงื่อนไขเหล่านี้ด้วย ส่วนจะกระทบกับโรดแมปเลือกตั้งที่วางไว้ในปี 2561 หรือไม่ บอกไม่ได้ เพราะเงื่อนไขที่ได้อธิบายไปจึงคงต้องไปคิดกันเอาเอง เพราะวันนี้ยังไม่รู้ว่า กฎหมายอีก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เหลือจะใช้เวลานานเท่าไหร่” นายพรเพชร กล่าว