เรืองไกร เข้าแจงปม 9 รัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ ยันมีคำวินิจฉัยศาลรธน.เป็นบรรทัดฐาน

แฟ้มภาพ

เรืองไกร เข้าแจงอนุกกต. ปมสอบ9รมต. ระบุ รธน.ม.264ไม่ยกเว้นให้การถือหุ้นสัมปทาน – เป็นกก.สภาวิทยาลัย มาก่อน ยันมีคำวินิจฉัยศาลรธน.เป็นบรรทัดฐาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังเข้าให้ถ้อยคำกับอนุกรรมการไต่สวนกกต.กรณีที่ตนได้ยื่นคำร้องให้สอบรัฐมนตรีจำนวน 9 ราย มีการกระทำเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และเข้าข่ายเป็นการขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 หรือไม่ เพื่อให้ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 170 วรรคสาม ว่า เป็นการเข้าชี้แจงครั้งแรกหลังจากได้ยื่นคำร้องไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม โดยตนก็ได้ยืนยันในคำร้องและให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับเอกสารเกี่ยวกับการที่ป.ป.ช.สอบเรื่องเงินลงทุนในที่ดินเขาใหญ่ของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการไต่สวน

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า อนุกรรมการไต่สวนยังได้สอบถามตนถึงการมายื่นคำร้องซึ่งก็ได้ชี้แจงว่า ตนเลือกเฉพาะการถือครองหุ้นที่เข้าลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วเท่านั้น ไม่ใช่เอาหุ้นทุกตัวที่รัฐมนตรีถือครองมาเป็นเกณฑ์ในการร้อง อย่างนายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถือหุ้นหลายตัวแต่ตนก็เลือกเอาเฉพาะที่เป็นหุ้นสัมปทานเท่านั้นมาร้อง

“ปธ.อนุสอบถามว่ารัฐธรรมนูญมาตรา264เขายกเว้นให้คณะรัฐมนตรีถือครองหุ้นได้ทำไมคุณเรืองไกร จึงเห็นว่าไม่ยกเว้น ผมก็บอกว่าในความเห็นผมนะ มาตรา264ยกเว้นให้เฉพาะบางเรื่องเท่านั้น แต่หุ้นสัมปทาน หรือการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย มันไม่เข้าลักษณะให้ยกเว้นการที่เขาถือครองมาก่อนได้แต่เมื่อ รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้วันที่6เมษายนจนปัจจุบันแล้วยังพบว่ามีการถือครอง มีการจำหน่าย ถ่ายโอน ซื้อมาเพิ่มเติมของทั้งตนเองและคู่สมรส และบุตร กฎหมายไม่ให้กระทำได้ จึงถือว่าเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี”

Advertisement

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง 9 รัฐมนตรีในการเข้าชี้แจง เพราะขณะที่ตนใช้พยานหลักฐานมาร้องต่อ กกต.นั้น ทาง กกต.เองก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า บางท่านข้อมูลก่อนการเข้ารับตำแหน่งกับข้อมูลในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งตนขอให้อำนาจหน้าที่นี้เป็นของ กกต.ในการสอบถาม เราเป็นผู้ร้องไม่มีสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ใดในการไปดูข้อมูลของทั้ง 9 รัฐมนตรีด้วยตนเอง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image