09.00 INDEX “หลอน” จากกรอบ”กกต.โมเดล” เลือกตั้ง ภายในสิงหาคม 2561

ไม่ว่า “กกต.” จะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ แต่กรอบเวลาการเลือกตั้งภาย ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ออกมา

ก็ก่อให้เกิดอาการ”หลอน”ในทางการเมือง

ไม่เพียงแต่ “หลอน” ต่อบรรดา “บุคคล” ที่มีส่วนร่วมในการร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ

หากแม้แต่ “คสช.” และ “รัฐบาล”ก็ขนพอง สยองเกล้า

เห็นได้จาก “อาการ” อันมาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เห็นได้จาก “อาการ” อันมาจาก นายวิษณุ เครืองาม

รวมถึง “อาการ” อันมาจาก นายพรเพชร วิชิตชลชัย

แม้จะพยายาม “เลื่อน”จากเดือนสิงหาคมไปเป็นเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม

แต่ก็ยัง”หลอน-หลอน” เลือน-เลือน

ความจริง นายวิษณุ เครืองาม พยายามไขรหัสอันก่อให้เกิดกรอบ การเลือกตั้งออกมาแล้วก่อนหน้านี้

ว่าเสมอเป็นเพียงการตั้ง”ตุ๊กตา”


มิได้เป็น “มติ” อันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากเสมอเป็นเพียงงานในทางธุรกรรมของ “เจ้าหน้าที่”

แต่เมื่อ นายศุภชัย สมเจริญ ออกมาย้ำ

“ข่าวที่ว่ากกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 นั้นไม่เป็นความจริง เพียงแต่เจ้าหน้าที่กำหนดตารางการทำงานเท่านั้น

“เพราะวันเลือกตั้งจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ตราบใดที่พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายยังไม่แล้วเสร็จกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้”

เหมือนกับไม่ได้กำหนด แต่ก็มี”กรอบ”อย่างแน่ชัด

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับสำคัญ คือ 1 ว่าด้วยกกต. 2 ว่าด้วยพรรคการเมือง 3 ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 4 ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.

นีคือความรับผิดชอบอันอยู่ในมือของแม่น้ำ 2 สาย

1 คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 1 คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แบกหนักจึงตกอยู่บนบ่าของ 2 คณะกรรมการนี้

อาการ”หลอน”อย่างหนักจึงเป็นของ 2 คณะกรรมการนี้