นายกฯจ่อแก้ กม.ใช้พื้นที่สองข้างทางรถไฟ เล็งขยายเมืองหลวงลดกรุงเทพฯแออัด

นายกฯเตรียมแก้ กม.ใช้ประโยชน์พื้นที่สองข้างทางรถไฟ ยอมรับหวั่นถูกมองเอื้อนายทุน เล็งขยายเมืองหลวงลดปริมาณกรุงเทพฯแออัด

เมื่อ‪เวลา 13.30 น.‬ วันที่ 14 กันยายน ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหารปี ‪2561-2580‬ ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรับฟังด้วย ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร คณะนักศึกษาฯ ร่วมกันจัดทำโดยอาศัยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลเป็นแนวทาง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะทางวิชาการแนวคิด เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รับสั่งไว้ว่า ต้องอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ เหลือก็เผื่อแผ่แบ่งปัน หากเข้มแข็งก็ลงทุนค้าขาย โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยความรู้กับคุณธรรมประจำใจ อย่าเอาเปรียบคน อย่าทุจริต วันนี้ผู้ว่าการ สตง.ตามจับอย่างเดียวจนจะแย่แล้ว เส้นผมน้อยลงทุกวัน เพราะยุ่งอยู่กับเรื่องเหล่านี้ จึงต้องหาวิธีการให้เกิดความสมดุล ซึ่งการแก้ปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ได้ทำงานกันเต็มที่แล้วหรือยัง คำว่าเต็มที่ต้องไม่สร้างความขัดแย้ง
“การเป็นผู้นำหน่วย ผู้นำภาครัฐ มันต้องมีวิธีการ และต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ลดความขัดแย้ง ปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและปฏิบัติได้ ทั้งในเชิงบริหารจัดการและตรวจสอบ อย่าปล่อยปละละเลย เพราะถ้าละเลยก็จะเป็นแบบเดิม วันนี้ถ้าผมบอกให้หยุดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ประคองไปเรื่อยๆ มันจะกลับเข้าสู่ที่เดิมทันที” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจเราไม่ดี ตนขอถามว่าไม่ดีตรงไหน อาจจะตรงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผู้มีรายได้น้อยเคยมีรายได้จากตรงไหน หากเป็นวงจรเดิมๆ มันมีช่องทางหารายได้เยอะแยะไปหมด ถูกบ้าง ผิดบ้าง วันนี้พอผิดน้อยลงช่องทางการทุจริตก็ลดลงไปด้วย

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า การพัฒนาเมืองบริวาร การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ทางบก ทางเรือ และเส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สองข้างทางรถไฟ ขอให้ทราบว่ากฎหมายไม่ให้ เพราะการเวนคืนที่มาเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ว่ากิจการใดก็ตาม ต้องใช้เฉพาะกิจการนั้นเท่านั้น ซึ่งกำลังจะแก้กฎหมายตรงนี้อยู่ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งที่พื้นที่สองข้างทางรถไฟมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะกฎหมายไม่ให้ทำ เป็นพื้นที่ของการรถไฟเท่านั้น

“ถ้าผมเปิดให้ทำเศรษฐกิจได้หรือไม่ สังคมก็จะมองว่าเอื้อประโยชน์ นี่คือสิ่งที่เป็นความขัดแย้งในตัว ฝากคิดด้วย แต่มันต้องทำให้ได้ จึงจะเกิดเมืองใหม่ขึ้นมาให้ได้ ด้วยการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และจะต้องมีการขยายเมืองที่แออัด แต่การย้ายเมืองหลวงทำได้ยาก ซึ่งเรามีแผนที่จะขยายเมืองไปทางเหนือ ใต้ กลาง และตะวันออก โดยเรามีแผนที่จะขยายไปทางตะวันออกก่อน เพื่อพัฒนาไปสู่อีอีซี กรุงเทพฯจะบรรเทาความแออัดลงได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า วันนี้เรามีรถไฟฟ้า 10 สายยังไม่พอ วันหน้าต้องทำกัน 100 สายหรืออย่างไร มันทำไม่ได้หรอก แต่เราจะต้องเตรียมการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ซึ่งรัฐบาลจะวางโครงสร้างเหล่านี้ให้เห็น และ 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทำเรื่องเส้นทางรถไฟมากที่สุด หากเทียบกับที่ผ่านมา ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำได้ แต่อย่าไปมองว่าทำได้เยอะก็มีเรื่องการทุจริตเยอะ ซึ่งเรื่องทุจริตก็ไปไล่ตรวจเอา อย่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย คนดีมีเยอะ แต่คนเลวก็ยังมีอยู่ ก็ต้องไล่หาคนเหล่านี้ออกมาให้ได้ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบจะต้องแยกแยะคนดีกับคนไม่ดี ออกมาให้ตนให้ได้ อย่าเหมารวมทั้งหมด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image