ครม.เด้ง’ชลธิศ สุรัสวดี’ อธิบดีกรมป่าไม้-หลาน’ปลอดประสพ’ เข้าทำเนียบ

เด้งชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าทำเนียบ นั่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จ่อทุบปูนสะพานข้ามเจ้าพระยาทิ้ง หลังถล่มทับคนงานสาหัส รอผลสรุป วสท.อีก 7 วัน
บทความถัดไปประธานศาลฎีกาตั้ง’สุริยัณห์ หงษ์วิไล’นั่งโฆษกศาลยุติธรรม