รบ.ชวนชมนิทรรรศการเสมือนจริง’เย็นศิระ เพราะพระบริบาล’ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง “เย็นศิระ เพราะพระ บริบาล” www.yensiraphrophraboriban.com ซึ่งได้จำลองบรรยากาศของนิทรรศการที่ได้จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยภายในนิทรรศการเสมือนจริงได้นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจที่สำคัญ และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสถิติผู้เข้าชมนิทรรศการที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 395,050 คน รัฐบาลจึงได้จัดทำนิทรรศการเสมือนจริงเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปชมนิทรรศการจริงได้ สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย


“นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มไว้จะถูกสานต่อเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงนำหลักการของสมเด็จพ่อมาใช้ดูแลช่วยเหลือประชาชน เปรียบเสมือนคำว่าเย็นศิระ เพราะพระบริบาล” พล.ท.สรรเสริญกล่าวและว่า รัฐบาลจึงอยากให้คนไทยทุกคนได้จารึกจดจำ และสืบสานพระราชดำริและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งหลายของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และเป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้