องอาจรับไม่ได้! กรธ.ลดสิทธิเด็กไทยเรียนฟรี เหลือแค่ 9 ปี จากเดิม 12 ปี

“องอาจ”จี้ กรธ. คืนสิทธิเรียนฟรี 12 ปีให้เด็กไทย เชื่อให้ความสำคัญดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ช่วยผลิตผู้ใหญ่สร้างสรรค์สังคมในอนาคต

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่ให้ประชาชนลงประชามติว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงการปรับแก้ไปแล้วบางส่วน เช่น เรื่องสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ กรธ.พยายามให้ประชาชนมีสิทธิไปไม่น้อยไปกว่าที่ผ่านมา รวมถึงมีการปรับแก้อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของหลายฝ่าย แต่ยังมีเรื่องที่เคยนำเสนอให้ กรธ.พิจารณาปรับแก้ที่ยังเงียบอยู่ คือ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยที่ กรธ.ลดสิทธิของเด็กไทยที่จะได้เรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นเหลือแค่ 9 ปี โดย กรธ.ได้ร่างบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 50 ว่า “ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย” ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 50 บัญญัติไว้ในส่วนที่ 8 สิทธิ และเสรีภาพในการศึกษาตามมาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”

“ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้ กรธ.คืนสิทธิของเด็กไทยที่เคยได้เรียนฟรี 12 ปี เหมือนเดิมที่ควรให้เด็กไทยได้สิทธิเรียนฟรีเพียง 9 ปี ตามการศึกษาภาคบังคับเท่านั้น และขอเสนอให้ กรธ.ให้ความสำคัญกับการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้รัฐมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กแรกเกิดอย่างจริงจัง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของพัฒนาการของเด็ก เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาการทางสมองของเด็ก เมื่อเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ก่อปัญหาให้กับสังคม และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ถ้ารัฐไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด และเด็กก่อนวัยเรียนอย่างจริงจัง รัฐก็จะสูญเสียพลังสร้างสรรค์สังคม และต้องเสียเงินงบประมาณมากมายกับการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราไม่ช่วยกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพเท่าที่ควรตั้งแต่แรกเกิดด้วย” นายองอาจกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image