“ครม.บิ๊กตู่5” รมต.สลับตำแหน่ง7คน ตั้ง “ประจิน” ควบรมว.ยุติธรรม เหลือ “ชุติมา” หญิงเดียวในคณะ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ภายหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เปิดรายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ใหม่ โดยให้พ้นจากตำแหน่ง 16 ราย และแต่งตั้งใหม่จำนวน 18 ราย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด 9 คน และเข้ามารับตำแหน่งใหม่ 10 คน ทั้งนี้ มีรัฐมนตรีที่กลับมารับตำแหน่งจำนวน 7 คน ได้แก่

1.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ เกิด 5 สิงหาคม 2498 จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 (ตท.12) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 23 (จปร.23) รุ่นเดียวกับพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผู้บัญชาการทหารบก เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการเงินทหารบก, รองปลัดบัญชีทหารบก, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก(ฝ่ายส่งกำลังบำรุง), รองเสนาธิการทหารบก, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก), ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหาร และเคยเป็นอดีตนักบินที่ 1 บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน เมื่อ พ.ศ. 2523 ถึง 2547 ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อมาได้ปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

2.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกฯ เกิด 23 ธันวาคม 2496 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 อีกทั้งยังเคยเป็นคณะกรรมการในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และยังคงทำงานต่อเนื่องมาในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา จนครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

3. พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (รุ่นเดียวกับ พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงและพล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ) รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 13 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 เริ่มชีวิตราชการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 จังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะย้ายเข้าสู่สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก และดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีทหารบกในปี 2556 ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงยังเคยเป็นผู้จัดการทั่วไป สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด อีกด้วย

4.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เกิด 19 มีนาคม 2503 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง)ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เคยเป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ เคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อมาเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.นางชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ โดยถือเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะรัฐบาล เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 เริ่มเข้ารับราชการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2525 เคยดำรงตำแหน่งอัคราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ และเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

6.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เกิด 8 เมษายน 2497 ที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นบุตรชายคนเดียว ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายอุดม และ นางอัมรา แสงสิงแก้ว เคยดำรงตำแหน่ง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 9,รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายกิจการพิเศษ, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เกิด 12 พฤษภาคม 2504 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA93) ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

และมีรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่ง 1 คน ได้แก่

1.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ควบ รมว.ยุติธรรม เกิด 7 มีนาคม 2497 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อดีตรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 22 และเป็นอดีตกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20 (นรอ.20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 (วปรอ.48) และสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556 เคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ และเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon