‘สมชัย’ประกาศหาแนวร่วม ฟ้อง สนช. ทำงานง่าย-ไม่ตรวจสอบการคัดเลือก กกต.สายศาล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กรณีที่ประชุม สนช. ดำเนินการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่ 7 กกต. โดยไม่ติดใจกระบวนการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ก่อนหน้านี้เคยมีสมาชิกทักท้วง และประธาน สนช.ได้มีหนังสือสอบถามไปยังประธานศาลฎีกา และได้รับหนังสือตอบจากเลขานุการศาลฎีกา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีใจความว่า “ศาลฎีกาขอเรียนว่า กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 2 คน ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 12 วรรคสาม ครบถ้วนแล้ว”

นายสมชัยกล่าวต่อว่า การชี้แจงของศาลฎีกาเพียงแค่จดหมายหนึ่งหน้ากระดาษ สนช.ก็ถือว่าได้ถามและได้ตอบจนเป็นกระจ่างชัดแล้ว ไม่ได้มีการสนใจในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยตามกฎหมาย หรือเป็นการลงคะแนนลับซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ได้มีการสนใจที่จะสืบเสาะข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร ไม่สนใจในเอกสารที่นำส่งว่ายังขาดรายละเอียด ทั้งจำนวนและรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด และคะแนนที่แต่ละคนได้รับ และกล่าวข้ามถึงวิธีการลงคะแนนที่ให้ผู้พิพากษาแต่ละคนลงคะแนนในบัตรที่ไม่มีหมายเลขกำกับ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้ใครซึ่งเป็นหลักการสำคัญของคำว่าลงคะแนนโดยเปิดเผยที่เขียนไว้ในมาตรา 12 วรรคสาม ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.

นายสมชัยกล่าวอีกว่า สนช.ไม่ได้สนใจในการสร้างแบบอย่างบรรทัดฐานของการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าต่อจากนี้หากการลงคะแนนในบัตรและนำไปหย่อนในหีบ โดยไม่สามารถล่วงรู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร สามารถถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย เนื่องจากได้รับการยืนยันจากศาลฎีกาแล้วว่าทำได้ จะเกิดอะไรขึ้นกับการลงคะแนนในเรื่องสำคัญขององค์กรต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการลงคะแนนการเลือกตั้ง

“สนช.ทำงานง่ายเกินไปหรือไม่ กับการพอใจกับจดหมายตอบจากศาล ที่มีสาระสำคัญเพียง 4 บรรทัดที่แทบไม่มีการอธิบายรายละเอียดใดๆ เพียงแค่บอกว่าทำตามกฎหมายแล้ว หากจะมีใครสักคนฟ้อง สนช.ว่า กระทำการโดยประมาท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ กรุณาบอกผมด้วย เผื่อว่าผมอาจร่วมลงชื่อ” นายสมชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon