‘ศรีสุวรรณ’ ค้าน เพิ่มเพดานห้ามจนท.รัฐรับของเกิน 3,000 ชงป.ป.ช.ถ้าเจตนาปราบโกงต้องตัดทิ้ง

‘ศรีสุวรรณ’ ค้านแก้ไขประกาศ ป.ป.ช.เพิ่มมูลค่ารับให้ของขวัญ เสนอปรับให้เหลือ 0 บาทเพื่อยืนยันเจตนารบ.ป้องกันคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยถึงแถลงการณ์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง คัดค้านการแก้ไขประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช. มีแนวคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงประกาศป.ป.ช.เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญนั้น แนวคิดดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดที่จะมีน้ำหนักรองรับได้นอกจากการใช้อำนาจทุกวิถีทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้กันและกันของผู้มีอำนาจเพื่อเลี่ยงกฎหมายจากกรณีข้อร้องเรียนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ได้ร้องเรียน ป.ป.ช. กรณีการการทำของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้จัดซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้ว 25,000 บาทเพื่อที่จะมอบให้กับบิ๊กฉัตร กับบิ๊กป๊อกเป็นที่ตั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐให้มากกว่า 3,000 บาทในปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญให้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นเพาะบ่มวิธีปฏิบัติของข้าราชการและนักการเมืองทุกระดับในระบบอุปถัมภ์ให้มากกว่าระบบคุณธรรมและจะกลายเป็นปัญหาคอรัปชั่นเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญ “ปราบโกง” และขัดต่อเจตนารมณ์ของ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย และท้ายสุดคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ “ประชาชน” ที่ต้องไปติดต่อขออำนวยความสะดวกต่อข้าราชการและนักการเมือง ซึ่งอาจจำใจที่จะต้องให้ของขวัญหรือทรัพย์สินจำนวนที่มากขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ในการติดต่อราชการมากขึ้นนั่นเอง

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าว และขอให้ ป.ป.ช.แก้ไขปรับปรุงโดยการ “ตัดทิ้ง” มูลค่าของการให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐให้เหลือเพียง “0” บาท ยกเว้นการให้รับกันโดยธรรมจรรยาหรือในหมู่เครือญาติกันเท่านั้น จึงจะเชื่อได้ว่ารัฐบาลและ ป.ป.ช. มีเจตนาที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon